Dato: 23. juli 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: J. J. L. ten Kate
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 23 Juli 1871

Kjære Digter! fortræffelige Ven.

En ung meget talentfuld Landsmand, maleren Pjetro Krohn, er Overbringer af Brev og Hilsen, De vil venlig give ham Besked i hvad der kan være ham til Gavn under Opholdet i Amsterdam; kjendte De hans smukke Billeder til et Par Børnebøger hvor danske Litteratur er blevet beriget med, da behøvede han ikke min Anbefaling.

Om faae Dage reiser jeg til Sverrig og Norge; hvis deroppe under Granerne, suser en Digtning til mig, da vil den ved Juletid blive sendt Dem. Van Kneppelhoud med Frue og Svigerinde have besøgt mig, nu ere de i Norge men vender hjem til Arnhem eller Leiden om et Par Maaneder. Naar tænker De kjære Ven at gjæste Danmark? Gjør dog engang Alvor der af! hils hele Deres Familie, særligt van Hengels fra deres inderlig hengivne

H. C. Andersen

til

Digteren Ten-Kate.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 170-73)