Dato: 23. juli 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Georg Brandt
Sprog: dansk.

"Rolighed" ved Kalkbrænderiet 23 Juli 1871

Kjære Hr. G. Brandt!

Min hjerteligste Hilsen til Dem og den kjære Frøken Sara. Jeg skrev Dem og hende til i Foraaret; om jeg erindrer ret sendte jeg min Skrivelse med Professor Holst som da reiste gjennem Holland. Fra Dem, kjære Ven, har jeg ikke hørt i lang Tid. Jeg reiser imorgen, om Gud vil, op til Norge, hvor jeg ikke før har været, dog om en Maaned vil jeg igjen være i Danmark; tidligere modtager De vist heller ikke dette Brev, som overbringes af en talentfuld Landsmand, Maleren Pjetro Krohn, jeg tillader mig at anbefale ham til Deres venlige Deeltagelse under hans Ophold i Amsterdam.

Van Kneppelhout med Familie har besøgt mig paa "Rolighed"; jeg tænker at træffe sammen med ham paa Reisen gjennem Sverrig.

De hjerteligste Hilsener til den kjære Sara og hendes ældre Veninde.

Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 56, 64-65)