Dato: 23. juli 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

"Rolighed" ved Kalkbrænderiet

den 23 Juli 1871

Kjære Fru Koch!

Det glæder mig at De reiser til Holland og Belgien. Anskaf Dem strax Bædekers Reise-Haandbog over Belgien og Holland, den vil være Deres bedste Veileder og til megen Gavn. De kan fra Hanover gaae over Amsterdam, Leiden og Rotterdam, da med Dampskib op ad Floden til Antwerpen den Vei vil jeg foretrække.

Fire Breve for Dem lægger jeg her ved. Hils mine Venner! - Fornøi Dem godt og kom rask, glad og beriget med Skitzer her hjem igjen. Lykkelig Reise. Deres hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 57, 59)