Dato: 21. juni 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathilde Ørsted
Sprog: dansk.

"Rolighed", Østerbro, den 21 Juni 1871

Kjære Frøken Ørsted!

I Haab om at dette Brev, under den sædvanlige Adresse: "Nørregade", naaer til Dem, vil jeg skrive og afsende samme. De og Deres Moder ere paa Landet, jeg allerede kort Tid her paa "Rolighed" og den længe bebudede Fest: Sølvbrylluppet er lagt tilbage. Det var i Løverdags den Stads udfoldede sig i smukt Solskinsveir. Huset var, ude og inde, smykket med Flag og Guirlander. Her var Roser i Mængde som var man i Damaskus ved Rosentiden. I Haven var reist et stort rigt udsmykket Telt med Pladse [!] til 200 Peroner. Vincent leverede Maden, Baldwin Dahl Musiken. / Der bleve holdt taler af Bille, H.C. Andersen, Ploug, Frøken Zahle, Fru Johanne Melchior, Hr Bang, Moses Melchior, With & - Der var Sange af Carl Andersen, Ploug, P. Hansen (Cabiro) jeg lægger Sangene herind ved Brevet, De vil da af Forbogstaverne under Texten kjende Forfatteren efter ovenanførte Nævnelse. Jeg havde leveret Kantaten. Henimod elleve afbrændtes et smukt Fyrværkeri i Haven der var pyntet med mange farvede Lygter. - Et Savn ved Festen var at ikke de to Døttre kunde naae hjem fra Vestindien til den Tid. Iaften reiser Hr Melchior til Engeland for at modtage dem der og at være her tilbage om en 12 til 14 Dage. Veiret er nu graat og vaadt, men De og Deres Moder have det tilvisse godt, selv inde i Stuen. Vil De hjerteligt hilse hende, ligesom ogsaa Deres elskværdige Broderkone, Deres Broder og ung [!] Viggo. Hele Kredsen vil De bringe min Hilsen og for endnu mere at udfolde Deres venlige Sind beder jeg Dem om snarligt at erholde et lille Brev. Det De forundte mig under mit Ophold paa Basnæs takker jeg meget for. Bjørnstjerne Bjørnson skrev mig forleden til at han var hjemme og at jeg endeligt maatte komme op til Norge, rimeligviis reiser jeg dertil, men først ind i Juli og da Jerbane-Veien over Sverrig. / Stor Lyst havde jeg til at komme ned til Schweiz eller Tyrol, men jeg skræmmes derfra ved den megen Sygdom man siger findes i Tydskland, navnlig Kopper. - Jeg har næsten fuldendt et nyt Eventyr "Tante Tandpine", det skal De i Høsten faae at høre. Lev nu hjertelig vel! deiligt Sommerveir, Sundhed og godt Humeur!

Deres hjerteligt hengivne

ærbødige

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 82, 118-20)