Dato: 19. juni 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

685. Til Henriette Collin.

»Rolighed« den 19 Juni 1871.

Kjære Fru Collin !

Festen gik fortræffeligt og Alt var storartet. Teltet særdeles smukt ud styret, henved 200 Personer til Bords, Sange afPloug, P Hansen og Carl Andersen, jeg sender Dem disse med min Cantate. Efter Bordet blev denne afsjunget i en Række dramatiske Scener der dannede Ordet »Lykke«, hvilket er Grunden for at Ordet Cantate er omkalfatret til Kantate. Veiret godt, Fyrværkeriet glimrende. Jeg blev oppe til efter Klokken eet ud paa Natten. I de to Dage forud bandt jeg 91 Bouquetter, det gjør jeg aldrig meer, endnu er jeg træt. Dagen før Festen var jeg i Sparekassen for at faae mine Ordner, men »Hr Etatsraad Collin« har Nøglen med«, sagde man og jeg blev meget ilde derved men fik andet Sted i Byen to Ordener at laane som jeg da gik med. Hils Deres Mand og Børn, glæd mig snart med et lille Brev og bevar i venlig Erindring

Deres hengivne

endnu meget trætte H. C. Andersen.

E.S.

Med Jomf Levyson er der Vrøvl, hun kan ingen Leilighed finde, synes nu at 30 Rdlr ikke er nok, andet kan jeg ikke faae ud af al den Snak frem og tilbage, Frøken Hallager har mældt sig med den gamle Leilighed paa Torvet, den gamle Priis og alt det Gamle !–jeg er gal i Hovedet.

i hast !

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost