Dato: December 1838
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

[ Efter 1.12. 1838 ].

De skulde vel ikke i Deres Bibliothek have »de pudseerlige Arvinger , ) da laan mig den, gode Andersen! De maae endelig gjøre mig og Flere den Tjæneste at komme herud i Morgen Formiddag Kl: 1.

Vi trænge til et godt Raad, som De bestemt kan give. Skulde der være Prøve paa Theatret, saa kom bare naar De kan i Morgen, men dog helst mellem 1 og 4, da vores Skuespiller-Trup saa er samlet her.

Jeg glæder mig meget til i Morgen Aften.

Løverdag.

Gandske Deres Henriette Wulff.

[Udskrift] S T Hr H: C: Andersen Hotel du Nord

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost