Dato: 2. juni 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Martin Henriques
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskjør den 2den Juni 1871

Hr M. Henriques!

Kjære fortræffelige Ven!

Tak fordi De, i al Deres Travlhed, dog tog Dem Tid til at glæde mig med Brev. Igaar fik jeg ogsaa en Skrivelse fra Deres Datter Anna, hende skriver jeg nu til igjen og lægger det Side om Side ved dette endnu kortere Epistel. Om ikke længe glæder jeg mig til en Formiddag at træde ind i Deres Kontor, trykke Deres Haand og sige et hjerteligt god Dag. Jeg bliver herude paa Basnæs, vil Gud, til førstkommende Tirsdagaften, da ventes jeg paa "Rolighed". Det overraskede mig at høre at Emanuel Hansen reiste som Telegraphist til China, i hans Brev, nyligt, til mig, var der kun Tale om at gaae til London. Hvem er Basisten Hartmann? Er det, som jeg læser i Aviserne, en Sandhed at Hammerich har faaet et saa glimrende Tilbud som Opera-Componist? Ja, jeg gjør en Deel Spørgsmaal, som jeg dog ikke faaer besvaret før vi mødes. Deres Impromtu til Frøken Bido finder jeg særdeles heldigt! det maa paa Stedet have gjort sin Virkning. - Hils nu alle i det landlige Hjem! Marie kan bringe fra mig en Hilsen til Nattergalen i Suhrs Have, Hilsenen er egentligt ikke min egen men paalagt mig af en anden ung Nattergal her paa Basnæs, den lille Frøken sidder i et Birketræ ikke langt fra mit Vindue og synger med sin lille Strube, deiligere end alle Andre, men sender dog Hilsen til Nattergalen i Suhrs Have. - Lev nu hjertelig vel.

Deres hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 314-15)