Dato: 22. maj 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Th. Niss
Sprog: dansk.

Basnæs den 22 Mai 1871

Deres Brev modtog jeg iaftes, og da De skriver der i at Ansøgningerne maa være indleverede før første Juni, tør jeg ikke udsætte det med at svare. Jeg vil gjerne være Dem og Deres Forlovede til Tjenste, men da, som De selv siger, jeg kjender Dem begge saa lidt, kan jeg kun skrive et Par almindelige Ord, der dog altid viser min Deeltagelse; jeg ønskede helst at De havde navngivet mig et Par af de meest betydende Personer der have at bortgive legaterne; kjendte jeg da nærmere Een af disse, jeg skulde da med Fornøielse henvende mig til denne og tale Deres Sag. Med de bedste Ønsker for Dem og Deres Brud, forbliver jeg Deres deeltagende, ærbødige

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 825-26)