Dato: 17. maj 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: J. F. Bülow
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskjør den 17 Mai 1871.

Deres Excellense

vil tilgive at jeg uleiliger Dem med en Skrivelse, men ved den haaber jeg at bringe mig i Deres venlige Erindring og at gavne en ung Landsmand Hr Emanuel Hansen, som er Overbringeren. Han er Elev ved det kongelige Theater, har megen Læsning og elsker Shakspear, det er derfor saa rimeligt at han helst vil besøge England paa denne hans første større Reise. Jeg er forvisset om at han, selv uden / min Anbefaling vil møde Velvilile hos Deres Excellense, men ved at skrive faaer jeg Leilighed til at bringe mig i venlig Tanke hos Dem og Deres Frue.

Iaar kommer jeg ikke selv til London, uagtet flere af mine Venner der have indbudt mig, rimeligviis reiser jeg til Norge hvor jeg ikke har været før. For Øieblikket er jeg paa det smukke Basnæs hvor Bøgeskoven er i sit friske Udspring og Skovbunden vidunderlig riig paa Skovmærker, Anemoner og Violer.

Deres Excellense og Frue modtage hjertelige Hilsen fra Hjemmet og Deres hengivne, ærbødige

H.C. Andersen.

Deres Excellense

Hr. Generalliuetenant, Kammerherre Bülow, dansk Minister i London, Storkors & & & -/

E.S.

Fru Scavenius paa Basnæs, som hører at jeg har skrevet til Deres Excellense, beder mig at tilføie en Hilsen fra hende til Dem og Deres Frue.

/

[udskrift:]

Hans Excellense Generallieutenant, Kammerherre Bülow, dansk Minister i England, Storkors af Danebrog & & London (fra H.C.Andersen).

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 353, billed 6977-80)