Dato: 16. maj 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskjør den 16 Mai 1871

Kjære Fru Koch!

Det er nu allerede næste 14 Dage siden jeg saae dem og Deres kjære Børnekreds; det var en smuk Middag, hjertelig som altid og den førte mig sammen med Frøken Pfeil hvis særdeles skjønne Sang og dramatiske Foredrag altid har glædet mig; nu talte jeg med hende og hun var høist elskværdig og naturlig, ja den Mangel paa god Udtale af ORdene, den jeg savner paa Scenen, faldt aldeles bort, saa hun vil komme ud der over ved sine senere Fremstillinger. Tak fordi jeg kom sammen med hende og hun blev min Dame ved Bordet. Naar De sees, bringer De min venlige, ærbødige Hilsen! / [De rettet til:] Dem selv, Deres Børn og Børnebørn, en heel Bouquet af Hilsener! - den yngste Ungdom vil ikke glemme "Ven Andersen". Forrige Søndag-Morgen forlod jeg Kjøbenhavn og tog til Espe, paa denne Side af Korsøer. Foraarets Solskin fulgte mig, enkelte Bøgegrene vare udsprungne og hele Skovbunden laae som et broget, duftende Teppe. I Torsdags Eftermiddag kom jeg her til Basnæs hvor jeg, paa første Sal ud til Haven og Havet, har to store Stuer, hver saa stor som begge to tilsammen jeg havde i Tordenskjolds Gade; nu er Bøgeskoven næsten helt sprungen ud, Skovbunden er endnu saa smuk at jeg maa plukke et Stykke af den og lægge herind i Brevet, den vi lnok holde sig frisk til imorgen denkommeer, lad Solen skinne indi den og tænk da venlig paa Deres teknemlige

H. C. Andersen.

E.S.

Glæd mig ved Leilighed med Brev!

hils Børn og Børnebørn.

[Tilføjelse i margin s. 2:

Fru Mathilde Koch bringer nok sinFader en Hilsen fra mig.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 351, billed 6971-72)