Dato: 15. maj 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Basnæs den 15 Mai 1871.

Kjære Fru Henriques!

Det var mig en stor, glad Overraskelse at De skrev; jeg veed jo hvorledes det er Dem besværligt, at Brev-Skrivning trætter Dem, derfor Tak, ret hjertelig Tak, De er altid saa hjertensgod mod mig! jeg har her skrevet til Robert og lille Marie, ja jeg lægger endogsaa dette lille Epistel ind i hans for at han kan, saa at sige, heelt modtage Brev med Udskrift og Brevmærke. De vilsee at Brevene til ham og Marie ere afpassede efter hvers Alder og Udvikling. Jeg har ret glædet mig ved at høre hvor vel Carl Prices to seneste Optrædelser paa Theatret er modtaget. Han har unægtelig Talent har jeg altid erkjendt, det var deiligt om hele ,Puhlicum kom til samme Erkjendelse; naar De seer Frøknerne Price og hilser dem fra mig, da bed dem ogsaa at udtale for Carl Price min Glæde over hans Fremstilling i "Capriciosa" og i "Soldaterløier", særligt over at han ved disse er rykket frem i god Erkjendelse. - Det er for mange Concerter der skyde op i dette Foraar; jeg kan godt forstaae at Folk nu ere overmættede i den Retning. Herude hører jeg slet ingen Musik, uden den Turtelduer, Kukker og Lærke leverer, det er jo altid fortræffeligt, man tænker derved paa Haydn, men naar Aviserne fortæller om "Lohengrin", længes jeg dog efter Menneskestemmerne. Hils Deres Mand, Børn, Svigerinde og Alle som venligt have i Tanke Deres taknemlige

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 308-09)