Dato: 25. maj 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Anna Mary Livingstone
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskør i Danmark. Mai 1871.

Min kjære, lille Veninde!

Tak for det yndige Brev, Du skrev mig til forleden, og Tak for Alt, hvad Du fortalte mig om Pantominen, Du saae i "The theater royal"; det maa have været en morsom Aften. Jeg kjender godt Historien om Sindbad, den staaer i den Bog: "Tusinde og een Nat", den maa Du læse! - Jeg skal nu ogsaa, ved første Leilighed sende Fortsættelsen af de Eventyr og Historier, Din Søster Agnes bragte Dig fra mig; der staaer i min nye Bog mange mange Fortællinger Du vist næppe kjender. Jeg var paa et Landsted udenfor Kjøbenhavn, da Din Søster med et Par Veninder glædede mig med Besøg og bragte mig Hilsen fra lille Mary Livingstone. / Det var venligt og smukt betænkt, hils hende og den ældre, ædle Dame hun fulgtes med; hils hver af hendes Ledsagere, som jeg den Gang saae! Her i Danmark tale vi tidt om den kjære Papa og hans Reiser i Africa. Forleden læste jeg i en Avis, at han var kommet derfra og var paa Hjemveien til Europa! Hurra! det var jo deiligt! Vorherre slipper aldrig gode Mennesker, som leve i ham og al god Gjerning! Hvor det vil blive en Glæde i Familien, en Fest i hele Landet, naar den kjære kraftige Fader, som vi Alle skatte og ære, kommer til England. Naar han nu har kysset sin lille Mary mange Gange og talt og fortalt, / da nævn ogsaa mig for ham og hils ham hjerteligt, ham som Gud har holdt sin Haand over til Glæde og Belæren for os Allesammen. Hils ogsaa Tanterne og hver i Familien, som have et godt Sind for lille Maries Ven Hans Christian Andersen.

Nu er jeg ude paa Landet tæt ved Søkysten paa en gammeldagsbygget Herregaard med høie Taarne; Haven gaaer ned til Stranden og hen mod Bøgeskoven, der nu staaer deilig frisk og grøn, hele Skovbunden er som et Tæppe med Violer og Anemoner; Skovduerne kurre og Kukkeren lader sig høre. Her skriver jeg vist en ny Historie, som min lille Veninde senere kan læse. Efter Pintse tager jeg igjen til Byen og boer en / Tid hos Vennerne Melchiors paa den smukke Villa, hvor Søster Agnes var saa god at besøge mig. Naar Papa kommer faaer jeg vel et lille Brev fra hans kjære Marie? Lev nu vel og glad! Du glemmer ikke Vennen i Danmark

Hans Christian Andersen.

Til Mary Levingstone.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 707-10)

Basnæs ved Skjelskør i Danmark. Mai 1871.

Min kjære, lille Veninde!

Tak for det yndige Brev, Du skrev mig til forleden, og Tak for Alt, hvad Du fortalte mig om Pantominen, Du saae i »The Royal Theatre«; det maa have været en morsom Aften. Jeg kjender godt Historien om Sindbad, den staaer i den Bog: »Tusinde og een Nat«, den maa Du læse! Jeg skal nu ogsaa ved første Leilighed sende Fortsættelsen af de Eventyr og Historier, Din Søster Agnes bragte Dig fra mig; der staaer i min nye Bog mange, mange Fortællinger, Du vist næppe kjender. Jeg var paa et Landsted udenfor Kjøbenhavn, da Din Søster med et Par Veninder glædede mig med Besøg og bragte mig Hilsen fra lille Mary Livingstone; det var venligt og smukt betænkt. Hils hende og den ældre ædle Dame, hun fulgtes med! Hils hver af hendes Ledsagere, som jeg den Gang saae! Her i Danmark tale vi tidt om den kjære Papa og hans Reiser i Africa. Forleden læste jeg i en Avis, at han var kommen derfra og var paa Hjemveien til Europa. Hurra, det var jo deiligt! Vorherre slipper aldrig gode Mennesker, som leve i ham og al god Gjerning. Hvor det vil blive en Glæde i Familien, en Fest i hele Landet, naar den kjære, kraftige Fader, som vi Alle skatte og ære, kommer til England. Naar han nu har kysset sin lille Mary mange Gange og talt og fortalt, da nævn ogsaa mig for ham, og hils ham hjerteligt, ham, som Gud har holdt sin Haand over til Glæde og Belæring for os Allesammen. Hils ogsaa Tanterne og Hver i Familien, som har et godt Sind for lille Marys Ven, Hans Christian Andersen.

Nu er jeg ude paa Landet tæt ved Søkysten paa en gammeldags bygget Herregaard med høje Taarne; Haven gaaer ned til Stranden og hen mod Bøgeskoven, der nu staaer deilig frisk og grøn; hele Skovbunden er som et Tæppe med Violer og Anemoner; Skovduerne kurre, og Kukkeren lader sig høre. Her skriver jeg vist en ny Historie, som min lille Veninde senere kan læse. Efter Pintse tager jeg igjen til Byen og boer en Tid hos Vennerne Melchiors paa den smukke Villa, hvor Søster Agnes var saa god at besøge mig. Naar Papa kommer, faaer jeg vel et lille Brev fra hans kjære Mary? Lev nu vel og glad! Du glemmer ikke Vennen i Danmark

Hans Christian Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter