Dato: 17. november 1870
Fra: Jonna Stampe, f. Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Christinelund d. 17de November 1870.

Kjære Andersen!

Lad mig endnu førend jeg har læst Bogen, takke Dem for Deres Venlighed med at sende mig "Lykke?Peer," som de sidste Dages tilfældige Selskabelighed har hindret mig i at læse i Ro. Jeg bliver altid saa glad over hvert et Vennetegn og for dette takker jeg Dem først, før jeg takker Dem for Digtergaven jeg endnu ikke kjender.

Jeg haaber, at jeg vil faae Dem at see oftere i Vinter end ifjor og faae talt lidt med Dem, mere end der kan skee ved et flygtigt Kjøbenhavnsbesøg som sidst. Trapperne op til os er rigtignok mange og steile, men jeg haaber dog at Venskabet trækker mere end disse holde tilbage.

Deres altid uforandrede

Jonna Stampe.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus