Dato: 6. september 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

"Rolighed" den 6 Sept 1870.

Kjære Fru Koch!

De maa vistnok tro at jeg er ude af Landet, slet ikke saa nær Byen som jeg er, eftersom De i saa lang Tid ikke har hørt fra mig, jeg har ikke seet Dem og Deres siden jeg betaget af Varmen kom en Fredag ind til Middag; men jeg har været som De veed, stærk forkjølet og i den sidste Tid saa overvældet af Begivenhederne at jeg kun levede i disse og i mig selv. Det er jo forfærdelige blodige Dage, verdenshistoriske Tider! hver Aften ligger et nyt rigt beskrevet, oplevet Blad for os. - I alt det Store glemmer man dog ikke ganske sig selv, og den Dag i Dag er en Mærkedag for mig! ifjor samledes vi til min Fest, den De var Een af de meget Medvirkende til! det var en lys, en deilig Dag, og for mig laae en Reise til Sydfrankerige; hvor Meget er ikke skeet siden! for mig, Gud være takket kun godt, jeg har været et Lykke-Barn. Men hvad er Lykke? Maa man just i disse Tider spørge -

Jeg er endnu her paa Rolighed, men tænker paa sidst i Ugen at fløtte til Byen; alle reiser, til Espe, Glorup, Frijsenborg er allerede for Uger siden opgivne, mit Sind var ikke dertil. Om jeg kommer ind til Fredag er endnu ikke bestemt, men længere end Ugen ud bliver, om Gud vil, ikke mit Ophold herude. his kjærligt Deres børn fra mig, de Store og de Smaa, bevar mig Alle venlig i Tanke og Tak for al Deres SDeeltagelse og Venskab for mig igjennem Aaringer! Tak for Deres Deel i Festen for i Dag et Aar siden.

Hjerteligst

H. C. Andersen.

Til

Fru Conferensraadinde Koch.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 343, billed 6950-52)