Dato: 26. august 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

675 Til Henriette Collin.

»Rolighed« 26 August 1870.

Kjære Fru Collin !

Tak for det lille Brev Jonas bragte mig ! gid at det havde været større ! nu fløtte Familierne jo ind fra det paradisiske Hellebæk ! Billes komme her paa Lørdag. Hvilke Planer har Huset Collin? Jeg mener det levende Huus, Familien selv og ikke den eensomme Villa ved Brændingen. Theodor med Følge tager vel til Hovedstaden den første September, da aabnes jo »Thalias Tempel« som det kaldes i gammeltids Sprog. Jeg har nu tæt ved det gamle Tempel og hvor det ny skal reises, faaet mit Vinterqvarteer og allerede kjøbt Brænde. Jeg har været hos Skrædderen og bestilt Vinter-frakke, saa at De seer at al min Tanke gaaer hen paa at sidde »varmt inde« i Vintertiden. I den sidste Tid har jeg været lidt Havesyg, dette og alle de forfærdelige Efterretninger fra Krigen, gjør at jeg helst bliver hvor jeg er og har saaledes opgivet at reise til Espe, til Glorup og til Frijsenborg; i Dag, samtidig med dette Brev, gaaer Afbud; jeg bliver her paa »Rolighed« til een af de første Dage i September og drager da til den nye Leilighed. Fru Melchior sender Dem venlige Hilsener; hun har stadigt gode Efterretninger fra sine Døttre i Interlaken og om 8 Dage kommer hjem derfra den ældste Datter Johanne, som med sin Mand Israel have brugt Luftbad paa Rigi.–Førstkommende Søndag have vi større Selskab her paa »Rolighed«, Billes komme og to franske Herrer.–Min Fortælling om Lykke-Peer gjør stor Lykke hos Alle som høre den, man spaaer mig stor Glæde afden. Digteren Ibsen var forleden til Middag her paa »Rolighed« og var at meget elskværdig, beskeden og tiltalende. Jeg synes godt om ham, men aldeles ikke om »Peer Gynt«, som jeg nu har læst; den synes mig at være saa vanvittig at det ikke er tilladeligt. Hvad er Meningen med det Hele? Versene ere dertil ikke gode og der er flere Steder noget altfor cynisk, f Ex ved Gildet hos Bjergtrolden. Jonas har jeg ikke seet siden han for 14 Dage siden var her med Møller, ham har jeg heller ikke senere seet. Hr Eckardt og Scharff have forundt mig Besøg. Den sidste er slet ikke blevet saa feed som Rygtet fortalte. Fru Drevsen laae to Dage tilsengs, da jeg kom tredie Dag var hun kjørt til Christinelund, det overraskede mig; hun feirede der sin og Jonnas Fødselsdage.–Meget længes jeg efter at høre fra Dem og vide naar De tænker at forlade det »vindstille, sunde Hellebæk«. I September begynder Trykningen af Lykke Peer; første Bind af de ved Frøhlich illustrerede Eventyr er under Pressen, saa faaer jeg dog lidt Penge, thi det synes isandhed som Lykken slet ikke vil være mig god i Lotteriet. Det er meget ubilligt af Fru Fortuna. Hun er aldrig god mod de Trængende! Nu veed jeg ikke at skrive Mere, uden jeg vil gjentage og atter gjentage, hvad der kan fylde Ark ved Ark, lagt Jorden rundt, at jeg længes efter at høre fra Dem og Deres.–Jeg lever for Resten kun i Aviser, og af dem faaer man stadigt Feber. Deres trofaste, ærbødige

H. C. Andersen.

[I Margen:] Frøken Louise, Jonas, Theodor'ndash;og særligt Deres Hr Gemal mange Hilsner.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost