Dato: 22. august 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

Hendes Naade

Fru Baronesse Jonna Stampe.

paa Christinelund

ved

(fra H.C.Andersen)

Præstø

"Rolighed" den 22 August 1870

Kjære Jonna Stampe!

Min Tanke er tidt og inderligt hos Dig, Din Mand og Døttrene paa det fredelige"Christinelund", men særligt i Dag, Din Fødselsdag. Det er kjedeligt at jeg ikke betids .har skrevet saa at mit Brev kunde have været hos Dig paa Festdagen, det kommer endogsaa først afsted i morgen og indtræffer da ikke engang til Skaalen tømmes hos Din Moder imorgen den 23de. Jeg havde glædet mig til at lykønske hende i sig Hjem men da jeg i Dag kommer derud for at høre til hendes Befindende, saa er Fuglen flyvet ud i Skov=Eensomheden ved Præstø= /Bugt; nu maa jeg bede Dig bringe hende min hjertelige Hilsen. Det er alvorsfulde, blodige Dage jeg er rystet og betaget; jeg føler og forstaaer Din Sorg og Smerte, men veed hvor inderlig Din Bøn og Tro er til Gud. Kommer dog aldrig den Tid at Menneskene kunne leve i Fred og Kjærlighed med hinanden. Det er rystende at læse Skildringerne fra de blodige Kamppladser. ­

Tak for det hjertelige Brev, meget længes jeg efter en rigtig jævn god Samtale, en rolig Tid til at læse for Dig min nye Bog "Lykke-Peer", jeg har læst den for Din Forældre og Brødre, ogsaa Fru Heiberg har hørt den; hun spaaede mig megen Glæde af den, men / hvørledes ville Stemninger og Tilstande stille sig til den Tid den udkommer, har Nogen Ro og Tanke da for at læse et Digterværk. Jeg bliver, rimeligviis Maaneden ud her paa "Rolighed", fløtter da ind i No 17 i Tordenskjolds Gade; neppe reiser jeg til Frijsenborg eller Glorup, hvor man venligt venter mig. Jeg har i denne Tid Trang til at være stille og leve i Kredsen af mine Nærmeste. Hvil­ke planer have Du og Din Mand for Vinteren? jeg har nogle Dage været noget forkjølet, det slog slog sig paa Underlivet og jeg skrantede stærkt; nu er det godt igjen; Tiden flyver afsted; jeg lever imidlertid, som de Fleste, i Aviserne og den Bevægelse Efterretningerne sætte mig. Hils Din Mand og Døttrene, er Baronesse Elise ude i Nærheden da hils hende, ligesaa den gamle Frøken Charlotte Raben, som jeg forgjæves søgte da hun var Byen. Og nu Lev vel for i Dag.

Din hjerteligt hengivne Ven fra Barndomstiden H.C.Andersen

E . S

Frøken Anker en venlig Hilsen fra mig og uTaku fra Kingo.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus