Dato: 25. juni 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Basnæs den 25 Juni 1870.

I største Hast skriver jeg dette Par Ord; Damerne sidde inde ved Middagsbordet og vente mig! først min hjertelige Tak for den søde Barne-Hilsen fra Fritze-Wanda og hvad Deres Naade fortæller mig om hende, dernæst den Efterretning fra Fru Scavenius at hendes Datter og Grevinde Moltke til Espe ere imorges komne hjem og at hun tidligt paa Formiddagen derfor kjørte til Borreby og afleverede lille Berthe, som ikke vil kunde komme med imorgen. Nu maa lille Fritze-Wanda være fornøiet med mig alene, jeg skal være meget artig og-vi skulle lege med hendes Dukker, see hendes Legetøi, og naar jeg er afsted – ja saa kommer ung Berthe! De hjerteligste Hilsener fra os alle paa det nabolige Basnæs, imorgen komme vi med Solskin og godt Humeur om Gud vil.

Hjerteligst Deres Naades ærbødige

H. C. Andersen.

Tilgiv at det Skrevne er givet i Flugt og Fart.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus