Dato: 20. juni 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Anna Henriques
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjæskjør den 20 Juni 1870

Kjære Anna Henriques!

Tak for Brevet, jeg fik det igaaraftes da vi kom hjem fra det gamle Borreby. Jeg veed at mine unge og gamle Venner venligt tænke paa mig, men det er fornøieligst dog at have Sort paa Hvidt derfor og det er det skrevne Brev. - Vel har jeg slet Intet at fortælle, men skrive kan man altid, som man altid kan tale og have Noget at meddele naar man mødes med gode Venner. Vi ville nu her slet ikke tale om Veiret, det er saa sommerligt det her kan være og have vi Regn, er den en "Velsignelse for Landmanden", det har jeg hørt i alle Leveaar. Det var jo en hel Begivenhed med den Tyveknægt, der ikke alene stjæler Penge, men Kjærestebrev og spiser dertil Æble med Sukker. Han er jo grebet og jeg vil haabe har leveret tilbage Penge og Papirer, altsaa med disse / mit Brev til lille Marie. Hvad jeg har skrevet deri, kunne vise de som have læst det, bedre erindre end jeg, det vil være mig umueligt at gjengive samme og paa Forlangende at skrive et lignende nyt, ligger ikke i min Natur, det komemr naar Stemningen er der til. Hils lille Marie og siig at jeg senere kommer selv med et Brev; ja om ikke længe tager jeg til Kjøbenhavn for at finde en Leilighed at boe i naar nu Vinteren kommer. Iaftes var her Kirke-Koncert i Skjælskjør, jeg tog ikke derind, men gik heller om i den lile Skov der ligger herude i Haven og hvor Nattergalen slaaer saa det dirrer i dens lille Strube. Paa Søndag tager jeg til Holstenborg, en gammel smuk Gaard, hvor Østersøen skjuler sig bag det skovrige Glænø. Saltvandet / løber som en Flod mellem Øen og Haven ved Holsteinborg; De kan læse derom i samlede Skrifter af H. C. Andersen, 28 Bind. I samme Hefte finder De ogsaa Beskrivelse af Festen ved Oberammergau, som gjentages hvert tiende Aar. Iaar feires den, og det vil maaske more Dem at kjende lidt til dette middelalderlige Skuespil. Vil De takke Frøknerne Price for de venlige Hilsner, de ved Dem, have sendt mig. Da Dronningen af Spanien besøgte Granada, og jeg var der, stode Folk paa Altanerne og plukkede Roser itu, lod saa Bladene falde som en Blomstersnee ned over Majestæten. Jeg lægger her i Brevet en usynlig Rose paa hvis Blade, hver og eet, jeg skriver "Hilsen og venligt god Dag fra H. C. Andersen", vil De lade denne Blomster-Snee falde / over fælles Venner og Veninder som gjæste Petershøi, og kommer De en Dag hen til Frøken Jette Melchior, i det skov og strandløse Landhuus, da gjem et Par af de meest friske Blade til hende.

Snart komme vel Melchiors hjem til os, jeg er videbegjærlig efter om Anna og Harriette komme med, her er vistnok i Juli og August lige saa varmt som i Ems; - Lev imidlertid vel til vi sees og tag til takke med denne korte Skrivelse, der ingen Nyheder har, og ikke en Blomst af frisk Lune og det gode Humeur. Jeg er imidlertid nu mere vel end da jeg sidst skrev til Deres Fader. Han er meget trofast i at glæde mig med Brev, og jeg haaber endnu at høre fra ham før vi sees i Dyvekes Gaard, som ikke var Dyvekes.

Deres hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 91, 408-11)