Dato: 18. juni 1870
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Grevinde Mimi Holstein til H. C. Andersen.

Dronngs. Tværgade 4 d. 18-6. 70.

Min kjære, ædle Etatsraad!

Det var Alt saa godt indretted af Dem som om De ogsaa var en rigtig Spaamand! thi hidtil havde jeg vanskelig kundet komme bort herfra, men nu bliver det om et Par Dage. Med Guds Hjelp er jeg senest Onsdag Aften hjemme og om jeg saa tør vente Dem d. 25 eller før afhænger naturligviis ganske af hvad der passer Dem bedst. Enkedronningen glædede sig for mig – ved det dyrebare Besøg som jeg har i Vente. – Hvis Fru Scavenius tillader det, fordi det convenerer hende, saa vil det være mig en Fornøielse at hente Dem med vores Befordring. Bestemmelsen overlader jeg naturligviis ganske til Dem kun stilder jeg Heste, Vogn og Kudsk til Deres Disposition.

Et høist elskværdigt Brev har jeg modtaget fra Fru Melchior, hvori hun naturligviis ogsaa med varm Hjertelighed omtaler Dem ..

Min Mand sender hjertelige Hilsen og beklager meget at maatte bede sig undskyldt som Vært. Bring bedste Hilsen fra mig til Beboerne af Basnæs, Borreby og Espe fra

Deres hjertelig hengivne og taknemmelige

Mimi Holstein.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus