Dato: 5. juni 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Odense borgerlige Skyttelag
Sprog: dansk.

Det høitærede Oldermandskab for det borgerlige Skyttelaug i Odense har hædret mig med en Indbydelse til Skyttelaugsfesten den 14 Juni. Den kjærkomne Skrivelse modtog jeg iaftes her, paa Basnæs hvor jeg har tilbragt nogle Uger.

Den Hæder mine kjære Medborgere forunde mig er et fornyet Beviis paa det gode Sindelag.jeg møder i min Fødeby, og jeg kan ikke noksom være taknemlig, men siden jeg i Marts kom hjem fra Udlandet har jeg prøvet Gigt og Tandsmerter, som i lang Tid holdt ved, anstrængt og lidende søgte jeg derfor herud paa Landet, hvor jeg allerede føler mig bedre. Jeg frygter imidlertid at det endnu bliver mig for anstrængende at tage Deel i en saa bevæget glad Dag som Skyttelaugsdagen med dens Fest; aldeles uvis om Veirliget. Den hele gamle Festlighed vilde tilvisse forfriske Minder fra Barndomstiden, jeg gad gjerne gjentage disse, men bør vistnok opgive det iaar,i Haab om at dette Aar ikke er mit sidste Leveaar og at mine deeltagende Venner og Medborgere altid lige hjerteligt ville see mig paa en lignende kommende Tid.

Med dyb Taknemlighed.

H. C. Andersen.

Basnæs ved Skjelskjør den 5 Juni 1870.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus

Det høitærede Oldermandskab

for det borgerlige Skyttelaug i Odense har hædret mig med en Indbydelse til Skyttelaugs festen den 14 Juni. [overstr: Jeg modtog Skrivelsen herom] Den kjærkomne Skrivelse [overstr: herom] modtog jeg iaftes her paa Basnæs hvor jeg [overstr: i dete Øieblik opholder mig allerede] har tilbragt nogle Uger. [overstr: Det er ] En Hæder mine kjære Medborgere [overstr: ville] forunde mig er et fornyet Beviis paa det gode Sindelag jeg møder i min Fødeby [overstr: har for mange], og jeg kan ikke noksom være taknemlig, men [overstr: jeg er ikke ganske vel, og har] siden jeg i Marts kom hjem fra Udlandet har jeg prøvet Gigt og Tandsmerter, som i lang Tid holdt ved, [overstr: jeg følte mig] anstrængt og lidende, [overstr: hvorfor jeg] søgte jeg derfor herud paa Landet, hvorved jeg allerede har det bedre haabe at komme til kræfter. Jeg frygter imidlertid at det endnu bliver mig for anstrængende at tage Deel i en saa bevæget glad Dag som Skyttelaugsdagen med dens Fest; Det er aldeles uvis om Veirliget. Hele gamle Festlighed vilde tilvisse forfriske Minder fra Barndoms Aarene, jeg gad gjerne gjenleve disse, men bør tilvisse [overstr: troer dog at maatte] opgive det iaar, [overstr: i det jeg] Haab om at dette Aar ikke er mit sidste Leveaar og at mine deeltagende Venner og Medborge altid lige hjerteligt ville see mig paa en lignende kommende Tid.

Med dyb Taknemlighed.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 833)

Deres ærede Skrivelse, sendt til Kjøbenhavn, modtog jeg igaar aftes her ude paa Basnæs hvor jeg allerede har tilbragt nogle Uger. Da jeg i Marts kom hjem fra Udlandet, [overstr: følte jeg mig anstrængt og lidende] blev jeg meget lidende af Tandsmerter, der hold ved i [overstr: Flere Uger] meget lang Tid, jeg følte mig anstrængt og lidende, og for nu at komme til Kræfter igjen tog jeg ud paa Landet, [overstr: her lever jeg] hvor jeg allerede føler mgi forfrisket og styrket.

Indbydelsen fra mine Venner og Medborgere i Odense er mig ikke blot en Hæder men et levende Beviis paa det gode Sindelag man i min Fødeby har for mig. Jeg er [overstr. opfyldt af tak for denne] glad derover og opfyldt af Tak, men frygter at jeg ikke har Kræfter nok til saaledes i det Frie at tage Deel i en glad Dag og Festen om Aftenen. Det Hele vilde tilvisse opfriske Minder fra Barndomsaarene, jeg gad gjerne gjenleve disse [overstr: igjen] men jeg troer at jeg [overstr: ikke bør indla] [overstr: gjerne det iaar] opgive det iaar; [overstr: idet jeg] da jeg for en Tid til at leve i Ro og Stilehd og endnu haaber at dette Aaar ikke er mit sidste Leveaar, og at mine Deeltagende Venner og Medborgere, ville altid lige hjerteligt og glad see mig en lignende kommende Tid.

Deres Taknemlig .

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 834)