Dato: 31. maj 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Edgar Collin
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskør 31 Mai 1870

Onsdag Middag.

Kjære Ven!

"Dagens Nyheder" for hele forrige Uge, har jeg endnu ikke modtaget; denne Gang maa jeg, i Anledning af Helligdagene være glemt. Naar Du i morgen, Torsdag, erholder dette Brev, vil Du da lade de omtalte Nummere for den hengaaede Uge, ligesom ogaaa de der da ere udkomne i denne, blive afsendte i Krydsbaand. Det skal være den sidste Sendelse herud; man er maaske saa venlig at lade henligge / paa Kontoret, de som følge; jeg kommer i næste Uge til Byen og skal da hilse paa Dig og andre gode Venner. Robert Watt reiser jo ikke til Amerika før i Juli-August? Hils ham! Hils din Frue og Søn og fra

Vennen

H. C. Andersen

Til Hr. Edgard Collin

Tekst fra: Solveig Brunholm