Dato: 29. maj 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Mads Hansen
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjælskør den 29 Mai 1870

Kjære Hr Mads Hansen!

Det har glædet mig at faae Brev fra Dem; jeg fik det iaftes og kan saaledes først i Dag, med Posten som afgaaer herfra, sende Dem Svar; det vil naae Dem i Fyen da De jo allerede imorgen forlader Kjøbenhavn. Jeg beklager at jeg ikke var der da De søgte mig, men kommer jeg engang til Deres Hjem da søger jeg Dem, for at trykke Deres Haand og takke for flere af de særdeles smukke Digte De har givet os. Det skal være mig en Fornøielse at give Dem et Bidrag til Deres Almanak, men i dette Øieblik har jeg intet, derimod haaber jeg at kunne give samme hen i Juli. Vil De bringe Hr. Anton Nielsen min venlige Hilsen, ogsaa ham haaber jeg engang at see og tale med. Gud glæde og bevare Dem i alt Godt! Har jeg i Skolen: hvor De virker, Venner da hils disse fra Deres

hjerteligt, hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm