Dato: 27. maj 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: J. P. Trap
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskjør

den 27 Mai 1870

Kjære hr Geheimeetatsraad!

Iaftes modtog jeg Deres ærede Skrivelse, og skynder mig i Dag, til mogen, nu Posten afgaaer, at bringe Dem min hjertelige Tak, først for den varme Deeltagelse, De har viist mig, dernæst fordi De uagtet Deres mange Forretninger, har taget Dem Tid til ved Brev at underrette mig om det fornyede Beviis paa Kongens Naade og Godhed. Saa snart jeg kommer i Hans Majestæts Nærhed vil jeg personlig udtale min Taknemlighed, nu at bringe denne skriftligt antager jeg ikke at være paa sin Plads, men De, kjære, ædle Ven, vil nok, ved passende Leilighed, sige hvor glad jeg blev ved Deres Meddelelse og hvor taknemlig og tro hengiven jeg er min Konge og hans Huus.

Endnu engang Tak for Deres venskabelige Skrivelse, den jeg skal gjemme mellem kjære Breve.

Med dyb Høiagtelse, Deres inderligt hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 188-89)