Dato: 26. maj 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert Watt
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskjør den 26 Mai 1870.

Kjære Ven!

I al den Tid, jeg efter min Hjemkomst til Kjøbenhavn var der, saae jeg Dem kun faae Gange, vi fløi hinanden forbi i kort Møde. De var ude naar jeg søgte Dem i Deres Hjem, og De har for meget at bestille til at De kunde søge mig, imidlertid glemte De ikke min "anden April", hvorfor jeg ret af Hjertet takker Dem. Jeg har Forvisningen om at De med samme gode Hjertelag har mig i Tanke nu, som i tidligere Tid. Derfor flyver nu ogsaa min Brevdue til Dem med venlig Hilsen. I Lørdags reiste jeg herud paa Landet og de to første Dage havde jeg deiligt Foraarsveir; men saa blev det koldt og stormende, jeg gaaer med tyk Vinterfrakke i den grønne Skov og hører hvad Vinden fortæller. Kukkeren har hilset mig med sin Kukken; De veed at man deri kan høre om man skal leve kort eller længe. Jeg spurgte den strax: hvor mange Aar? Og den kukkede kun to Gange; det fandt jeg var en for kort Levetid og bad den være saa god at kukke om igjen, og strax kukkede den tolv Gange. Det lod sig høre! Jeg har altsaa nu jo en Slump af Aar tilbage, De vil ogsaa nok i saa lang Tid bevare Deres gamle, venlige Sind for mig som Poet og som Menneske. Hvilke Planer har nu De for Sommeren? Jeg flyver om til et Par Herresæder og tænker dernæst at være paa "Rolighed" hos Grosserer Melchiors, omtrent i Juli-Maaned. I Vinter bliver jeg vistnok i Byen, men har endnu ikke Huusleilighed der, men den findes vel, helst i det nye Qvarteer, henne paa "Gammel Holm". Hjalmar Collin har jeg bedet om: at indtil videre erholder jeg hver Lørdag "Dagens Nyheder" sendt til Basnæs, han glemmer det ikke, hils ham og den kjære Edgard ligesom ogsaa Hr Carstensen fra Deres hengivne H. C. Andersen

E.S.: Bring Deres Søstre min venlige, ærbødige Hilsen.

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen

Basnæs ved Skjelskjør den 26 Mai 1870.

Kjære Ven!

I al den Tid, jeg efter min Hjemkomst til Kjøbenhavn var der, saae jeg Dem kun faae Gange, vi fløi hinanden forbi i kort Møde. De var ude naar jeg søgte Dem i Deres Hjem, og [slettet: jeg] De har for meget at bestille til at De kunde søge mig, imidlertid glemte De ikke min "anden April", hvorfor jeg og ret af Hjertet takker Dem. Jeg har Forvisningen om at De med samme gode Hjertelag har mig i Tanke nu, som i tidligere Tid. Derfor flyver nu ogsaa min Brevdue til Dem med venlig Hilsen. I Lørdags reiste / jeg herud paa Landet og de to første Dage havde jeg deiligt Foraarsveir; men saa blev det koldt og stormende, jeg gaaer med tyk Vinterfrakke i den grønne Skov og hører hvad Vinden fortæller. Kukkeren har hilset mig med sin Kukken; De veed at man deri kan høre om man skal leve kort eller længe. Jeg spurgte den strax: hvor mange Aar? Og den kukkede kun to Gange; det fandt jeg var en for kort Levetid og bad den være saa god at kukke om igjen, og strax kukkede den tolv Gange. Det lod sig høre! Jeg har altsaa nu jo en Slump af Aar tilbage, De vil ogsaa nok i saa lang Tid bevare Deres gamle, venlige Sind for mig som Poet og som Menneske. / Hvilke Planer har nu De for Sommeren? Jeg flyver om til et Par Herresæder og tænker dernæst at være paa "Rolighed" hos Grosserer Melchiors, omtrent i Juli-Maaned. I Vinter bliver jeg vistnok i Byen, men har endnu ikke Huusleilighed der, men den findes vel, helst i det nye Qvarteer, henne paa "Gammel Holm". Hjalmar Collin har jeg bedet om: at indtil videre erholder jeg hver Lørdag "Dagens Nyheder" sendt til Basnæs, han glemmer det ikke, hils ham og den kjære Edgard ligesom ogsaa Hr Carstensen fra

Deres hengivne

H. C. Andersen

E.S.: Bring Deres Søstre min venlige, ærbødige Hilsen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 90. 133-35)