Dato: 14. maj 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Horace E. Scudder
Sprog: dansk, engelsk.

Copenhagen, May 14,1870.

Dear friend:

About a week ago I sent you, done into English, a new story, "The Great Grandfather," written for Riverside Magazine. Today I send you an entirely new fairy tale which may perhaps be considered as one of my best. I am sending it to you in Danish, and hope that the handwriting is legible. You will see to it that this fairy tale is well translated. Like "The Great Grandfather," it will not appear in Denmark until it has come out in your Magazine, where it will appear soon. Let me know in your next letter, if you can, when The Story of My Life will have been published complete. I presume about Christmas time, or will it not be until the beginning of 1871?

Thank you once more for the sweet and lively Stories from M y Attic. Only this brief letter today, which accompanies the fairy tale, and which brings my heartiest greetings to you and yours, as well as to the kind publishers of my writings.

your much devoted

H. C. ANDERSEN

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Kjøbenhavn den 14 Mai 1870

Kjære Ven! For en otte Dage siden. sendte jeg Dem, givet i Engelsk, en ny Historie: Oldefa' er, skrevet for Riverside magazine, i Dag sender jeg Dem et ganske nyt Eventyr, som maaske kan regnes til eet af mine bedste; jeg giver Dem det paa Dansk og haaber at Haandskriften er tydelig; De vil faae dette Eventyr godt oversat; det ligesom Oldefa'er, kommer ikke ud i Danmark før det er givet i Deres Magazine, hvor det jo kommer snart. Lad mig i Deres næste Brev erfare, om De kan, naar mit Livs Eventyr, i sin Heelhed, udkommer; jeg antager ved Juletid, eller skeer .det først i 1871?

Endnu engang Tak for de quikke friske Stories from my attic.

I Dag kun dette korte Brev som ledsager Eventyret og bringer min hjerteligste Hilsen til Dem og Deres, samt til de elskværdige Herrer Udgivere af mine Skrifter.

Deres meget hengivne.

H.. C. ANDERSEN

Tekst fra: Solveig Brunholm