Dato: 19. marts 1870
Fra: Jonna Stampe, f. Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

d. 19de Marts 1870.

Kjære Andersen!

De var saa venlig at sige, at De nok vilde læse et Eventyr for nogle unge Damer her hos mig - kan og vil De gjøre det paa Tirsdag - Formiddag d. 22de Kl. 1½ eller 2? Jeg har ikke bedt nogen endnu, da det afhænger af naar De kan; men det er mig den bedste Dag, dog maa det helst komme an paa Dem. De skal nok finde en smuk og elskværdig Tilhørerinde-Kreds. Hvis De altsaa kan, vilde De meget glæde

Deres hengivne

Jonna Stampe

Tekst fra: H.C. Andersens Hus