Dato: 6. marts 1870
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

660. Fra Henriette Collin.

Søndag Morgen [ 6. Mart 1870 ]

Kjere Andersen. I dette Øieblik modtog jeg Deres Brev og de smukke Linier over Hertz som strax skal sændes til Bille. Jeg kan saa godt forstaa Deres Følelser ved hans Død – Om hans Enkes Stilling veed jeg endnu intet, men det vilde dog være utænkeligt om ikke hun og hendes Børn bleve hjulpne fra de mange rette Steder som maa føle sig opfordrede til, paa denne Maade at vise deres Taknemlighed mod den gamle Digter.

I aftes meldte Berlingske at Iistransporten var ophørt, Luften er foraa[r]slig, Solen skinner, mange Smaablomster stikke forsigtig det lille i Hoved op for at see om det snart er Tid at reise sig fra den lange Hvile, jeg vilde ønske at det maa vedblive saaledes til De er kommet hjem, man bliver ellers lidt trykket i vores velsignede lille Land, naar man fra den lyse Syd Sommer for tidlig Hjem under vor tunge graa Luft.

Farvel kjere Andersen, til snarligt og fornøiet Gjensyn

Deres

Jette C.

Hils min Dreng, jeg skrev iaftes et Par Ord til ham.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost