Dato: 17. februar 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Thea Melchior
Sprog: dansk.

Paris den 17 Februar 1870

Kjære Thea! Der var en lille Fugl som sang for mig igaar at det var din Fødselsdag den 19de, det skulde den have qviddret lidt tidligere, da kunde mit Brev have naaet til Dig paa selve Festdagen og bragt Dig min hjertelige Hilsen og Lykønskning, nu kommer Brevet for seent, dog bedre seent end aldrig. Jeg skal rigtigt hjerteligt tænke paa Dig den 19de og drikke Din Skaal. Siig til Din kjære Tante Henriette at jeg [ligel]edes ønsker hende et nyt [deiligt] Leveaar, jeg veed at et [saadant] oprandt den 12te Februar, endnu har denne Maaned en Familie-Festdag og til den kan da min Lykønskning komme betids, det er til din Søster Johanne; vil Du den 25 Februar bringe hende vedlagte Skrivelse. Nu reiser vel Din Fader snart til Algier og da bringer han, i de varme Foraars Dage, Din Moder og Søstre hjem! jeg glæder mig ogsaa dertil, kan Du troe, glæder mig til at samles med Eder Alle paa det hjemlige "Rolighed". Det er nok groet op og staaer [i] Blomst før Træerne faae B[lade] og Skovmærkerne komme frem. - Om ikke længe seer Du mig; dersom ikke der falder for megen Snee paa Hjemveien og Drivisen i Beltet nøder mig til at blive i Fyen. Eet af de første Besøg i Byen bliver hos Din Tante Henriette; vil Du sige hende, at næste Aar, om Gud vil at jeg lever, og er i Kjøbenhavn, skal jeg bedre end iaar, bringe hende min Hilsen paa Fødselsdagen den 12 Februar, Dine Onkler vil Du ogsaa hilse fra Din gamle Ven

H. C. Andersen [på kuverten:] Til Thea

Melchior Afleveres hos Hr Grosserer Moritz Melchior Høibroplads 21 à Copenhague en Danemarc

Tekst fra: Niels Oxenvad