Dato: 20. januar 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Martin Henriques
Sprog: dansk.

Nizza den 20 Januar 1870.

Kjære Ven!

Tak for Deres trofaste Udholdenhed i at glæde mig med Brev! Fernanda takker jeg ved at sende hende Brev og lille Marie med at lægge mellem de belovede "Godtgodter", et lille - - ja nu kan hun selv gjætte, men det kan hun ikke. Jeg bliver her i Nizza, i det mindste til den 28 Januar, ja vistnok Maaneden ud og gaaer da, om Gud vil, i smaa Farter til Paris, jeg haaber der, om ikke i Nizza at finde Brev fra Dem: Paris poste restante. Jeg hører da hvorledes Bournonvilles Ballet er blevet optaget og hvad De synes om den og Musiken; forleden fik jeg et Brev fra vor Landsmand Jules Jurgensen i Geneves, han fortalte deri at Enken Fru Ernst havde været i Schweitz og i nogle Dage boet hos hans Søn og Svigerdatter i Le Locle; under hendes Ophold i Neuchatel og Geneve havde hun holdt Foredrag af, franske Classikeres og Romantikeres Værker, mellem disse læste hun i fransk Oversættelse to af mine Eventyr, "Skarnbassen" og "Sommerfuglen", hun skal have læst ganske fortræffeligt og begge disse Nummere bleve modtagne med stormende Bifald. Igaar blev sendt mig en Plakat fra "Lyon", der saae jeg at hun, havde sluttet sit Foredrag der, med "le papillon, conte en prose, traduit d'Andersen". - Fra London er sendt mig et særdeles smagfuldt udstyret Exemplar af "the wood Nymphe" det vil sige Dryaden, Bogen er udkommet denne Juul og skal være blevet særdeles vel modtaget, ja Mange ansee den for een af mine bedst skrevne Bøger. Seer De Hartmann og Gade, da bring dem begge de hjerteligste Hilsener. Bloch har i disse Dage faaet Brev fra mig og Thiele endnu langt tidligere. Reitzel har aldeles ikke ladet høre fra sig siden min Bog udkom, og kun fra Deres Søster, over Algier til Nizza, fik jeg Dagbladets venlige Anmældelse af de tre Historier. Jeg gad saa gjerne vide hvad godt de andre Blade har sagt! Hils nu Deres kjære velsignede Frue, næste Gang jeg skriver faaer hun Brev, idag vil hun læse dette til Dem og til Fernanda. Hils paa det varmeste hos Grosserer Melchiors og bevar mig, som altid i venlig Erindring! Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 258-59)