Dato: 9. januar 1870
Fra: Martin Henriques   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn d 9 Januar 70

Kjære Ven!

Mange Tak for Deres sidste Brev og Tak for Gratulationen til min Fødseldag 2den Juledag. Jeg har været meget beskjæftiget i den senere Tid, hvilket er Grunden til, at jeg først i dag besvarer det og ønsker Dem Held, Lykke og Velsignelse i det nye Aar. Nytaarsaften Kl 12 hørte vi et forfærdeligt Spektakel i Huset, det var alle Deres Sager paa Kvisten, der gjorde Kvaler, fordi De blev saa længe borte og vilde sende en Deputation til Dem for at bede Dem at komme snart hjem. Saavidt jeg har seet have alle de Anmeldelser der have været i alle Bladene, af Deres 3 Historier været meget, ja overordentlig rosende og velvillige, jeg har ikke samlet dem, men nogle af dem vil De vist have seet. Fra Frøken Raasløf kunne vi hilse hun og hendes Moder samt min Kone besøgte Blochs Atelier i Onsdags. Høedt, Magnus og Prices takker for Deres Hilsener og ønske Dem et ret glædeligt Nytaar. Paa Fredag skal Bournonvilles nye Ballet "Kort Adler" opføres for første Gang. Den er i 3 Acter, jeg haaber ikke, at den maae kaldes "Lang Adler". Om Heises Musik har jeg / hørt forskjellige Meninger, faaer nu selv se og høre. Ellers kommer jeg slet ikke i Theatret, hvor der ikke gives noget Nyt. Der er saa Mange, der spørger til Dem, saa at De er meget savnet herhjemme, ikke mindst hos os, hvor vi betragte Dem som en af Familien. Min Kone skranter af og til, men har det temmlig godt. Nytaarsaften havde vi den Glæde, at Anna spillede en Trio med Neruda og Holm. Hun skilte sig fortræffeligt derved, jeg var saa glad derover, at jeg forærede Neruda 100 Cigarer og Anna 1 Rd, hvilket smigrede hende meget. Anna er blevet meget udviklet og er ligesom Fernanda meget flittig. Marie taler hver Dag om Dem og har skrevet til Dem i Fernandas Brev. Her have vi hver Dag en stærk Regn med 4 à 5 Gaders Varme. Verden er forkert, Varme i Nord og kulde i Syd.

Fra Algier havde jeg Brev, det gaaer kun smaat med Anna, Gud give en snarlig Bedring. Tag tiltakke for i dag, næste Gang et større Brev. 1000 Hilsener og Ønsker for det nye Aar fra min Kone og alle Børnene samt fra Deres hengivne

Martin R. Henriques

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 91, 508-09)