Dato: 3. januar 1870
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

647. Fra E. Collin.

Kjære Andersen. Da jeg iforgaars skrev til Dem, har jeg kun Lidet at føie til Jonæ Brev idag: det bliver ialfald noget ganske forretningsmæssigt. De kan vel forstaae, at jeg, som er beskjæftiget med Byggeplaner, allermindst nu kan offre noget paa en Fornøielsesreise for Jonas eller gjøre Udlægget dertil. Men han kan jo ikke ganske være uden Penge til private Indkjøb og til Forsyning, f. Ex. med Klædningsstykker. Jeg vil derfor bede Dem kun at skrive op, hvad De i dette Øiemed lægger ud for ham; saa afgjøre vi det, naar De kommer hjem; dette skeer jo dog til Foraaret.–

Jeg har idag fra Helsingfors modtaget i Korsbaand en finsk Oversættelse af Eventyret Ole Lukøie. Dette er rimeligviis Følgen af, at jeg for en Dr. Voges, der har bereist Finmarken og oversat flere af Deres Ting, for nogen Tid siden yttrede min Forundring over, at de fremmede Forlæggere kun undtagelsesviis viste Dem den Opmærksomhed at sende Forfatteren et Expl.

Hvorledes det skal holdes hemmeligt, at det er Dem som har indbudt Jonas, det forstaaer jeg ikke.Jeg har tænkt paa forskjellige Løgne, men der er ingen af dem der due.

3/1 70.

Deres

E.C.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost