Dato: 30. december 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Nizza den 30 December 1869

Kjære fortræffelige Fru Henriques!

Tak for Brevet De forundte mig, tak for det gamle Aar; Gud veed hvad det nye bringer? Det er, i det mindste her syd paa en ganske utrolig stræng Vinter; vi have de sidste Dage to Graders Kulde, lis paa Vandet, og hiin Side Bjergene ligger Sneen alenhøi. l Dag læser jeg i Avisen at i Lyon fryser det elleve Grader og ovre i Algier har de to Graders Kulde ligesom vi her i Nizza, det gjør mig ondt for den kjære Anna Melchior, hun skulde just have afrikansk Solskin; da jeg for otte bage siden havde Brev fra hendes Moder hørte jeg at de maatte lægge i Kaminen, at Regnen skyllede ned og det stormede voldsomt. Jeg føler mig særdeles nerveus og fryser; Dr Mørck, Naturforskeren, Søn af Gartner Mørck, er her i Nizza og er saa venlig at sende mig Dagbladet og Aarhuus A vis, derved faaer jeg ligesom en Luftning hjemme fra og veed lidt Besked om hvad der rører sig. Hils Deres Børn, bring Carl Bloch, Professor Høedt, Magnus og ikke at glemme de elskværdige Frøkner Price, min hjerteligste Hilsen i det nye Aar. Gud ve ed hvor længe jeg nødes til at blive her i Nizza, Sneen ligger saa høi mellem Byerne, nødigt vilde jeg snee inde paa Veien til Paris. Breve til mig, gaae indtil videre her til: "Nice, pension suisse". De fik vel det lille Billede af Pensionen, som jeg sendte Dem og seer hvor smukt den ligger lige tæt ved det uendelige Hav. Aftnerne ere altid smukke, Himlen bliver orangefarvet, Skyerne skinne som Ild og Havet er ganske viinrødt. Lev vel! Deres taknemlige ærbødige

H. C. Andersen

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 256-57)