Dato: 21. december 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Reitzel
Sprog: dansk.

Nizza den 21 December 1869,

Kjære Ven!

For to Dage siden modtog jeg Deres venlige Brev og igaar morges indtraf den lille smukt trykte Bog, som jeg blev glad ved at see og løseligt gjennemlæse; een Trykfeil fandt jeg, Side 35 "Kjærligen" for "Kjærlingen" - Det maa rettes om et nyt Oplag kommer. Det var venligt af Dem at De saa tidligt sendte mig Bogen og jeg ønsker nu alene at den maa blive meget kjøbt, læst og vel omtalt. Seer De en Anmeldelse, der særligt kan glæde mig, da send den her til Nizza, pension suisse. Jeg boer her meget smukt paa første Sal og har en deilig Udsigt hen over hele Promenaden, hvor Palmerne groe og ud over Havet, der om det end synes blikstille dog vælter med Brænding mod Kysten. I Hotellet er vi henved 100 Mennesker, af alle Nationer og jeg troer næsten der ikke er Een, som jo har læst Eet eller Andet af hvad jeg har skrevet. Russere og Amerikanere ere især meget opmærksomme, mod mig dog det ere de Alle og jeg er ret Vorherre taknemlig for al den Lykke han forunder mig. Imidlertid føler jeg mig denne Gang slet ikke reise glad og heller ikke legemlig vel. Jeg seer venlige Ansigter rundt om mig, men føler mig dog alene. Juleaften skal feires her i Hotellet; hver maa give en lille Ting til Lotteri, man har særligt bedet mig at give nogle Exemplarer af min Haandskrift. Efter Nytaar tager jeg rimeligviis til Mentone og da begynder saa smaat Hjemreisen over Paris, om ikke stræng Vinter med Kulde og Iis holder mig her tilbage. Nu have vi deiligt Sommerveir; jeg har lagt Overtøiet; sidder og skriver ved aabent Vindue. Roser og Violer trives; en stor Bouquet med 100 Roser koster omtrent een Mark Dansk, saa mange er her. - Fra Hotellet hvor jeg boer gaaer fra den øverste Etage en heel Terrasse med Roser og Oranger op ad den mægtige Klippe hvor øverst oppe Nizzas skjønneste Promenade er anlagt. I vor Have staaer et gammelt Taarn indrettet til Beboelse, for Øieblikket boe her tre unge Tydskere, der hvor de nu huse har Meyerbeer boet og Komponeret en Deel af sin Opera: "Africanerinden". Her oppe fra kan man i klart Veir øine Corsica.

Kun een eneste Gang har jeg været i Theatret her i Nizza, jeg saae le petit Faust, en Parodi paa Gounods Opera Faust, Musikken var ganske morsom, travesterede Gounod, men i Klang af Offenbach, Texten var det urimeligste Tøi; her er Faust gammel Skolemester som ærgres og drilles af Piger og Drenge, nu kommer Valentin som skal i Krig, han sætter sin lille Søster Margrethe i Pension hos Faust, hun er den uartigste Unge af alle Ungerne, men just i hende forelsker sig den gamle Faust og giver sig Fanden ivold for at blive ung og det bliver han og de dandse i Mabille osv, osv, De har vel nok deraf; det vilde ikke taales hjemme paa Folketheatret eller i Casino, men kunde, lidt bearbeidet, være en ret morsom privat Forestilling. Aldrig seer jeg danske Blade, jeg længes tidt efter disse; her er en Læse=Stue, hvor man finder de fleste franske, nogle engelske og et Par tydske Aviser. Der saae jeg forleden i illustrerede Tidende fra Leipzig et Par nye Billeder til mine ældre Eventyr. Næste Aar agter De jo at udgive et Bind med alle Frøhlichs Billeder; har De taget nogen Bestemmelse om deres Format. Sig mig ogsaa, om De glæder mig med Brev, hvilket Indtryk 2den Deel af Paludan-Möllers Roman gjør og hvorledes den gaaer af. I Aar findes Intet af mig Folkecalenderen, derimod har Therkilsen faaet et lille Eventyr "Solskinshistorier", har man lagt mærke til det, eller staaer det i Skygge under de Andres Digtninger? Dette Brev tænker jeg naaer til Dem anden Juledag; det bringe min Julehilsen til Dem, og alle Deres, det bringe særligt Dem og Deres Broder min Tak for det gamle Aar, og de bedste Ønsker ind i det nye. - Gid vi sunde og glade mødes i Hjemmet, jeg længes derefter som aldrig før,!

Deres af Hjertet hengivne

H. C. Andersen.

E. S. Vil De bringe Hr Møller min Hilsen og Tak!

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 68-69)