Dato: 14. december 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Helene Balling, f. Næboe
Sprog: dansk.

Nizza de 14 december 1869

Kjære Fru Balling!

De og Deres Søster er tidt i min Tanke, meer end det er rimeligt - ja kan tro, da jeg i Kjøbenhavn saa sjældent gjør Besøg, jeg forstaaer det ikke selv og det er ikke ret at jeg ikke oftere kommer til gamle Venner. Det var en deilig Fest mine Venner forundte mig i Kjøbenhavn, den sjette September, den Dag jeg for 50 Aar siden første Gang, som et fattigt Barn kom til Kjøbenhavn, med en Verden i mig ude at forstaae den og en Verden om mig den jeg ikke kjendte. Deres Huus var det første der venligt og deeltagende aabnedes for mig. Jeg har en stor Erindring, Gud lad mig ikke slippe den. Fra Kjøbenhavn reiste jeg til det gjæstfrie Bæsnæs ogsaa der blev jeg festligt modtaget, fra Nabogodseren rundt om vare Venner der for at hilse paa mig! De har læst derom i Aviserne, jeg behøver ikke at fortælle, jeg var saa uendelig lykkelig i Hjemmet, at jeg for første Gang paa Reise ude, har ønsket at jeg var blevet hjemme, saa lykkelig følte jeg mig.

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilmscan 13, 68)