Dato: 5. oktober 1838
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjøbenh: den 5 October 1838

Jeg har været syg og er lidende endnu, ellers havde De tidligere hørt fra mig. Collins har havdt mig ude paa Landet, været saa nydelige imod mig, det hjælper paa Sindet, men ikke paa Legemet. Dog, man maa finde sig i det, finde sig i Menneskenes Afskyeligheder, Miskjendelse og Alt. Det bliver nok bedre! Her er en lille Bog, gid det var min sidste. Tak for al Deres Kjærlighed for mig; tryk Deres Kone i Haanden hun var mig altid god; man skjønner ret paa sine Venner naar man maa opgive Enkelte, og det uforskyldt. Dersom jeg ikke er halv død, da kommer jeg med til Festen for Thorvaldsen i næste Søndag. Øehlenschlæger, Winther, Grundtvig og jeg skulde fremsige hver et Digt. Mit er ikke slettere, end jeg pleier at skrive, jeg har valgt: Jason og Alexandertoget. Det vil sige Thorvaldsen der drager ud, ubevidst sit Genie, der som Jasons Historie kun er Mythe, da det kommer til Bevidsthed bliver det en Alexander, der vil erobre Verden, Alexandertoget gives i hans eget Indtog her. Rimeligviis kommer jeg dog ikke med. Hils Deres Kone og Søster venskabeligst

H. C. Andersen

E.S.

Læs i Mathias Winthers Eventyr det om de vilde Svaner og siig om det er godt eller slet omdigtet hos mig.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Kjøbenh: den 5 October 1838

Jeg har været syg og er lidende endnu, ellers havde De tidligere hørt fra mig. Collins har havdt mig ude paa Landet, været saa nydelige imod mig, det hjælper paa Sindet, men ikke paa Legemet. Dog, man maa finde sig i det, finde sig i Menneskenes Afskyeligheder, Miskjendelse og Alt. Det bliver nok bedre! Her er en lille Bog, gid det var min sidste. Tak for al Deres Kjærlighed for mig; tryk Deres Kone i Haanden hun var mig altid god; man skjønner ret paa sine Venner naar man maa opgive Enkelte, og det / uforskyldt. Dersom jeg ikke er halv død, da kommer jeg med til Festen for Thorvaldsen i næste Søndag. Øehlenschlæger, Winther, Grundtvig og jeg skulde fremsige hver et Digt. Mit er ikke slettere, end jeg pleier at skrive, jeg har valgt: Jason og Alexandertoget . Det vil sige Thorvaldsen der drager ud, ubevidst sit Genie, der som Jasons Historie kun er Mythe, da det kommer til Bevidsthed bliver det en Alexander, der vil erobre Verden, Alexandertoget gives i hans eget Indtog her. Rimeligviis kommer jeg dog ikke med. Hils Deres Kone og Søster

venskabeligst

H. C. Andersen /

E.S.

Læs i Mathias Winthers Eventyr det om de vilde Svaner og siig om det er godt eller slet omdigtet hos mig.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 156-58)