Dato: 22. november 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

640. Til E. Collin.

Genf den 22 Nov: 1869.

Kjære Ven !

Fra Zürich sendte jeg Dem Brev; Dagen der paa gik jeg til Bern; Sneen faldt stærkt, det var ganske vinterligt da jeg kom op paa712 Bjergene, men saa snart jeg naaede ned ved Genfersøen laae Markerne grønne dog713 Søen selv var i et saadant Oprør, at som jeg senere hørte, ingen Dampskibe vovede sig ud igaar; jeg kom her henimod Aften, og tog ind i La couronne, og holdt mig inde da Blæsten var saa gjennemtrængende kold. I Dag er det mere stille og min første Gang var til Posthuset hvor jeg fandt Brev fra Reitzel, det er afgaaet til München, og der indtruffet efter min Afreise. Han ønsker gjerne eet Eventyr til, et saadant har jeg, man ikke kjender hjemme, det har kun været trykt i Amerika, som ogsaa Slutningen, vil De see, tyder paa; jeg sender Dem en Afskrift deraf: »Lykken kan ligge i en Pind«, vil De læse det igjennem og dersom De finder: det kan fortjene at optages i den lille ny Samling, da beder jeg Dem særdeles at De vil rette de Comma- og Skrivefeil der rimeligviis kunne findes, synes [De] ikke stort om det, da hold det tilbage, lad ikke Hr Reitzel faae det, og Bogen bliver da, som han skriver:

Tre nye Eventyr og Historier

af H. C. Andersen

Hønse-Grethe, Tidselen, Hvad man kan hitte paa.

Optages »Lykken kan ligge i en Pind«, da maa denne Historie ikke slutte Heftet, men helst faae Plads mellem Hønse-Grethe og Tidselen, eller mel­lem Tidselen og hvad man kan hitte paa. Kommer den slet ikke med, da gjem den. Har De imod at jeg paa Tilegnelses Bladet sætter

Min trofaste Ven

i tunge og gode Dage

Etatsraad Eduard Collin

hjerteligst tilegnet,

eller vil De hellere have en større Bog?

Imorgen, om Gud vil, forlader jeg Genf og gaaer ind i Frankerige over Lyon til Nizza, der skal De atter høre fra mig. Jeg har stadigt ondt i det Been Jeg stødte, men det er ganske vist Gigt, lidt forkjølet er jeg ogsaa, men det kan ikke være anderledes i et saadant hunde Veir. Jeg hører for­tælle at der har været Jordskjælv i Wien, har De hørt derom?

Hils Deres Kone, Børn og Familie;

hjerteligst

H. C. Andersen.

[I Margen: ] NB selv om De lider Lykken kan ligge i en Pind, skal det ikke med hvis de tre tidlige[re] Historier gjør et Hefte stort som Dryaden

Vil De takke Hr Reitzel for hans Brev, jeg skriver snarest til ham.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost