Dato: 14. november 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Harald Scharff
Sprog: dansk.

Munchen 14. November 1869.

Kjære velsignede Ven!

Ja, De faaer kun eet Blad, Eckkardt faaer to, men som man skriver saa svarer man. Jeg er nu i München og næsten sneet inde! De læser jo mit Brev til vor Ven Eckardt og jeg behøver ikke her at gjentage, hvad jeg har fortalt til ham. Havde jeg Ungdom som De har og en Brud som De har, da blev jeg hjemme; der er godt at være! det bliver mig meer og meer klart, og den danske. Scene har en Betydning, vi selv hjemme ikke nok paaskjønner. Balletten der stiller jeg nu over Udlandets, eller rettere sagt, Bournonville har givet den en saadan Plads. Jeg talte nyligt med Kaulbach derom og han var meget opfyldt af Bournonvilles Personlighed ved Besøget hos ham, han havde gjort et Begavelses Ind­tryk paa ham. Mellem sande Kunstnere er der altid noget, ligesom hos Frimurerne, de kjende strax hinanden! Fortæl Bournonville det naar de bringe ham min Hilsen. Hvor jeg glæder mig til hans "Kort Adler" og at see Dem deri. Deilige, storartede Billeder har igjen Kaulbach skabt, det nyeste er en Inquisitions Scene. Der stod om det i et Wiener Blad en godt skrevet Beskrivelse, jeg sendte samme i Krydsbaand til Robert Watt, har det Skrevne ikke staaet i "Dagens Nyheder", da spørg Edgar Collin derom; Kaulbach har stadigt Bestillinger paa at gjenmale hans deilige Billede til mit Eventyr "Engelen", han viiste mig tre Gjen­givelser og fortalte at den Berliner Kunsthandler som havde Forlaget af de første Kobberstik, var ved dette ene Billede blevet en riig Mand. "Vi to have gjort ham riig!" sagde Kaulbach. Det er dog fornøieligt! Hils nu Deres elskværdige Brud og hendes Forældre; de ere kommen mig saa venligt imøde, det jeg skylder den kjære Ven, og jeg var glad ved at De kom til min Fest; hjertelige Hilsener. Lignende bringe De nok paa Dandse-Skolen til Fredstrups, Prices, Gades og hver af de Yngre som venligt erindrer Deres Ven

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus