Dato: 8. november 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Thea Melchior
Sprog: dansk.

München den 8 November 1869.

Kjære Thea!

Det var en yndig Tanke af Dig at Du skrev mig til; jeg fik Dit og Fru Lunds Brev igaar og blev rigtig glad derved. Du kan ellers tro at det er mig en Sorg at jeg ikke skal være sammen i Vinter med dine Forældre og Søstre, det jeg saa meget glædede mig til; de ere nu i Algier og jeg vil haabe at den kjære Anna der bliver aldeles rask. Hils Carl og Emil, hils især Tante Jette og Onkel Moses og naar Du kommer ud til din Søster Johanne, saa kan Du strøe Hilsener til dem Allesammen. Sally har vel ikke glemt sit Vers om "Rødgrød i Grøfterne". Sig til ham fra mig at han skulde reise ned til de varme Lande:

Der er saa deiligt Stort og Smaat
Apelsiner groer der i Haven,
I Grøfterne her er Æble-Kompot,
Saa man kan faae ondt i Maven!

Poul har vel endnu ikke lært at skrive ellers vilde jeg sige, at han kunde gjerne sende mig Brev og fortælle lidt om Vinter Fornøielserne i Kjøbenhavn. Seer Du Sopie Melchior da spørg om hun har faaet Brev fra mig og naar du selv har Meget at fortælle da svøb Alt hvad Du veed ind i et Brev og lad det flyve ned til mig; vil du ogsaa sige Papa og Mama, at vi to have skrevet hinanden til. Og nu lev vel kjære lille Thea! Her er saa megen Snee at jeg ikke ret veed hvilken Vei jeg kan tage for at naae ned til Nizza og Hyères.

Din Ven

H. C. Andersen [udskrift, s. 2:] Til Thea Melchior

i Huus hos Frøken

Jette Melchior.

Tekst fra: Niels Oxenvad