Dato: 6. november 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Salzburg den 6 November 1869.

Kjære Fru Melchior! Det er mig en stor, bedrøvelig Skuffelse at vi ikke mødes i Vinter. Dog derom har jeg allerede udtalt mig i Brevet til Frøken Louise; maa nu den kjære Anna fuldelig vinde sin Sundhed, da ere vi Alle glade, hils hende kjærligt og varmt. Gud veed hvorledes jeg kommer til at lægge Reisen til Sydfrankerige; Vinteren er usædvanligt tidligt indtruffet. Sneen er faldet Alen høi mellem Gratz og Venedig, i over et Døgn var al Jernbanefart standset; iaftes naaede jeg Salzburg hvor jeg boer særdeles godt med Udsigt over Floden som gjennemskjærer Byen. General Fremonte med Frøken Raasløv have netop boet i samme Hotel (Hotel d'Autriche). Jeg har for een Gylden en Stue som langt overgaaer den jeg i Wien betalte 5 Gylden for. I det Hele har Opholdet der ærgret mig over sin utrolige Dyrhed og at jeg altid maatte regne Regninger om da der stedse indløb Feil, til Fordeel for Hotellet; Sindet har først begyndt at reise sig efter at jeg forlod Keiserstaden, hvor jeg kun blev 18 Dage og ikke 30, som jeg først havde bestemt. Her er særdeles smukt om Salzburg, men Regnen skyller ned, Bjergene ligge med Snee; paa Mandag reiser jeg til München hvor jeg bliver en Ugestid, gid jeg der maa finde Brev fra Dem, thi ellers maa jeg længe savne det, da jeg ikke tør opgive Genf som Stedet for Breve, jeg veed ikke om Sneen tillader mig at gaae den Vei, eller hvorledes jeg maa lægge Reiseplanen til Nizza , i München skal jeg endnu engang skrive til Dem derom, foreløbig tør jeg kun nævne "Nizza poste restante". Jeg føler mig i Dag ganske hyggelig i den varme Stue, med Udsigt over den rivende Bjergflod, Vinden river de første Blade af Træerne, Regnen slaaer paa Ruderne, De og Deres sidder i varmt Solskin , med Blomster paa Bordet, hjemlige milde Øine; De har Deres Mand og tre af Børnene hos Dem! Jeg under Dem al den Glæde. Det morede mig i en Wiener Avis at læse om Fru Jerichaus Ophold her og at hun over Konstantinopel vilde til Suez for at afbilde de forskjellige Nationer, det klang for os Danske sært, at Jerichau nævntes: "Ritter von Jerichau".

Lev nu glad og vel! Gud velsigne Dem og Deres.

Hjerteligst

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad