Dato: 29. oktober 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert Watt
Sprog: dansk.

Wien 29 October 1869.

Kjære Ven!

Længe har De ikke hørt fra mig, derimod jeg fra Dem, i det jeg fra vor Minister Falbe faaer de danske Aviser og saaledes kan læse "Dagens Nyheder"; forleden saae jeg deri at jeg var i Besøg hos en Familie i Dresden, det er ikke ganske saaledes, jeg blev kun een Dag i Dresden derimod en heel Uge ude i Bjergene ved den bøhmiske Grændse hos min gamle Veninde Fru Serre, som i en halv Snees Aar ikke har seet mig; hun er ældet og meget svag, hun var dybt bevæget ved Mødet efter saa mange Aar. Over Prag, Pardubitz og Brunn kom jeg for en halvsnees Dage siden til Wien, maatte kjøre fra Hotel til Hotel før jeg fik et Værelse. Her er langt dyrere, end i Paris og meget koldt; i forgaars begyndte det at snee og iaftes laae Sneen synligt i Gaderne. Jeg har da allerede i Kakkelovnen og leed i flere Dage af en stærk Forkjølelse, havde ondt i Hovedet og Halsen. General-Intendanten for Hoftheatrene Münck Bellinghausen har været saa elskværdig at tildele mig under hele mit Ophold her en Nummer-Plads i Parquettet saa vel i den store Opera, som i Burgtheater. Jeg har seet den øieblændende phantastiske Ballet Flick und Flock hvori vor Landsmand Julius Price, en Broder til Carl Price, udfører særdeles livligt Flocks Parti. Jeg hørte i forgaars den svenske Sanger Labatt ved hans første Optrædelse som Fra Djavolo, han har en meget smuk Stemme. Stykket selv tager sig, særligt Dialogen, ikke ud i dette uhyre store Rum; jeg føler mig mere tilfredsstillet ved dette Stykkes Opførelse hjemme, og en saa vel udført Engelænder som Phisters, savnes aldeles. Ved Leilighed, maaskee, skal jeg meddele Dem om Opera, Ballet og Skuespil, i Dag er dette Brevene og alene for Dem og ikke for Offentligheden, jeg skriver for at De kan have Sort paa Hvidt for at De er i min Tanke. Igaar læste jeg i et Wiener-Blad en interesant Meddelelse om Kaulbachs nyeste Billede. Jeg gik strax hen at kjøbe Bladet, slog Krydsbaand om, og sendte det til Dem til Afbenyttelse i "Dagens Nyheder", jeg synes det er meget beskueligt og godt givet. Min Ven Lytton, Søn af Digteren Bulwer, der en Tid var i den engelske Legation i Kjøbenhavn og som jeg senere traf sammen med i Cintra er nu her i Wien; han og hans unge Frue ere høist elskværdige Mennesker. Jeg bliver her kun endnu en Uges tid, men glæder De mig med Brev da send det til Wien poste restante, der vil man paa Posthuset vide hvor jeg er. Om nogle Uger, vil Gud, naaer jeg vel til Hyeres for at blive Julen over. Der træffer jeg sammen, haaber jeg, med Familien Melchiors. Hils vore fælles Venner, særligt Edgar Collin, og naar De samles med Deres Søstre, bring hver især min venlige Hilsen. Jeg har nu ikke talt med Dem, kjære Ven! siden paa min, mig uforglemmelige smukke Fest, den sjette September. Den lyser og varmer mig som neppe Solen vil det i hvor syd paa jeg end flyver. Jeg føler ret at jeg er groet fast hjemme. Lev glad og vel.

Deres hengivne

H. C.Andersen

Til Hr Robert Watt

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen

Wien 29 October 1869.

Kjære Ven!

Længe har De ikke hørt fra mig, derimod jeg fra Dem, i det jeg fra vor Minister Falbe faaer de danske Aviser og saaledes kan læse "Dagens Nyheder"; forleden saae jeg deri at jeg var i Besøg hos en Familie i Dresden, det er ikke ganske saaledes, jeg blev kun een Dag i Dresden derimod en heel Uge ude i Bjergene ved den bøhmiske Grændse hos min gamle Veninde Fru Serre, som i en halv Snees Aar ikke har seet mig; hun er ældet og meget svag, hun var dybt bevæget ved Mødet efter saa mange Aar. Over Prag, Pardubitz og Brunn kom jeg for en halvsnees Dage siden til Wien, maatte kjøre fra Hotel til Hotel før jeg fik et Værelse. Her er langt dyrere, end i / Paris og meget koldt; i forgaars begyndte det at snee og iaftes laae Sneen synligt i Gaderne. Jeg har da allerede i Kakkelovnen og leed i flere Dage af en stærk Forkjølelse, havde ondt i Hovedet og Halsen. General-Intendanten for Hoftheatrene Münck Bellinghausen har været saa elskværdig at tildele mig under hele mit Ophold her en Nummer-Plads i Parquettet saa vel i den store Opera, som i Burgtheater. Jeg har seet den øienblændende phantastiske Ballet Flick und Flock hvori vor Landsmand Julius Price, en Broder til Carl Price, udfører særdeles livligt Flocks Parti. Jeg hørte i forgaars den svenske Sanger Labatt ved hans første Optrædelse som Fra Djavolo, han har en meget smuk Stemme. Stykket selv tager sig, særligt Dialogen, ikke ud i dette uhyre store Rum; jeg føler mig mere tilfredsstillet ved dette Stykkes Opførelse hjemme, og en saa vel udført Engelænder som Phisters, savnes aldeles. Ved Leilighed, maaskee, skal jeg meddele Dem om Opera, Ballet og Skuespil, i Dag er dette Brevene og alene for Dem og ikke for Offentligheden, jeg skriver for at De kan have Sort paa Hvidt for at De er i min Tanke. Igaar læste jeg i et Wiener-Blad en interesant Meddelelse om Kaulbachs nyeste Billede. Jeg gik strax hen at kjøbe Bladet, slog Krydsbaand om, og sendte det til Dem til Afbenyttelse i "Dagens Nyheder", jeg synes det er meget beskueligt og godt givet. Min Ven Lytton, Søn af Digteren Bulwer, der en Tid var i den engelske Legation i Kjøbenhavn og som jeg senere traf sammen med i Cintra er nu her i Wien; / han og hans unge Frue ere høist elskværdige Mennesker. Jeg bliver her kun endnu en Uges tid, men glæder De mig med Brev da send det [kun rettet til: dog] til Wien poste restante, der vil man paa Posthuset vide hvor jeg er. Om nogle Uger, vil Gud, naaer jeg vel til Hyeres for at blive Julen over. Der træffer jeg sammen, haaber jeg, med Familien Melchiors. Hils vore fælles Venner, særligt Edgar Collin, og naar De samles med Deres Søstre, bring hver især min venlige Hilsen. Jeg har nu ikke talt med Dem, kjære Ven! siden paa min, mig uforglemmelige smukke Fest, den sjette September. Den lyser og varmer mig som neppe Solen vil det i hvor syd paa jeg end flyver. Jeg føler ret at jeg er groet fast hjemme. Lev glad og vel.

Deres hengivne

H. C.Andersen

Til Hr Robert Watt

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilscan 90, 119-22)