Dato: 26. oktober 1869
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

634. Fra E. Collin.

[26/10 1869]

I Hast i Sparekassen.

Kjære Andersen. Jeg sender Dem herved et Brev fra Amerika med en 20 Vexel paa £ 14.12 sh.; De maa selv sætte Deres Navn bag paa den, og i saa fald kan De hæve Pengene i Wien; vil De ikke dette, kan den sendes mig tilbage med Paategning.–Mandens Brev følger med. Ligeledes et nydeligt lille Brev fra Livingstones lille Pige.– Herfra er intet at fortælle af Betydenhed. Den svenske Konge og Dronning boe for en længere Tid paa Fredensborg.–Asger Hammerich gav iovergaars en Gratis?Concert i Casinos store Sal; Kritiken melder vel om endeel Vind, men ogsaa om endeel Talent. B. Biørnson prostituerer sig som specifik norsk Politiker; H. Ibsens Drama: »De Unges Forbund«finder ikke danske Læseres Bifald og er blevet udpebet paa Christiania Theater; men det beviser da ikke noget, Bjørneungerne have jo deres egne tølperagtige Manerer.

Paa Casino er nylig givet »paa Langebro«.–

Festforestilling paa Theatret iovermorgen for det Svenske Kongepar: Nei og Valkyrien.

Deres

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost