Dato: 24. oktober 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Harald Scharff
Sprog: dansk.

Wien den 24 October 1869

Kjære Ven

Wien behager mig ikke! jeg føler mig syg her, har strax faaet en storartet Forkjølelse til Lagener og ikke til Lommetørklæder! her er to Graders varme i Skyggen og en isnende Vind der gaaer gjennem Klæder og Krop! paa Gaderne gaae Damerne med saa store Parykker, at de see ud som om de havde Haar hentede fra Folk i Urskovene, og saa jage Vognkudskene afsted saa man er ved at maatte flygte op i saadant et Vildnis af Paryk. Ikke engang i London er dyrt som her! Jeg boede i fem Dage i "et Klædeskab", læs Brevet til Eckardt, det kostede to Gylden om Dagen, nu maa jeg give 5 Gylden for at have et honet Værelse med Udsigt til Pladsen. Jeg har da ogsaa Balcon og kan give Sceneri for Romeo og Julia. Denne Opera har jeg hørt og den var deiligt udstyret. Balletten Flick & Flock er en heel Øienlyst, men med en Deel Usundhed; her dandse paa Havets Bund, Hummere, men de ere kogte røde først; her seer man Frøer, som nok aldeles ikke høre hjemme paa Havets Dyb. Hvor dog Bournonville er en Mester!!! I alle hans Balletter ere Poesie,/ han er en sand Balletdigter. Det siger jeg da ogsaa Alle hvem jeg tale med og forkynder hans Betydning. Julius Price sendte mig forleden en stor deilig Blomster-Bouquett. I Theatrene har jeg hver Aften min gode Plads i første Parquet, Hartmann og Lewinsky synes jeg særdeles godt om, jeg var hos den første igaaraftes til Klokken henimod 12 paa Natten. Hils vore Venner paa Dandseskolen: Damerne Price og Fredstrup, ligesaa Waldemar Price og Regisseur Fredstrup. Balletmesteren maa De særlig hilse, jeg skriver til ham naar jeg synes at der er noget til ret at fortælle; nu er jeg ikke vel, ikke ret tilfreds og synger saa smaat: "Jeg troer der er skjønnest i Danmark." Hils Deres Brud og hendes Forældre. Siig til vore Venner og Bekjendte at de ere mig i stadig Tanke. Siig Robert Watt at han snarest hører fra mig, endnu har jeg Intet jeg troede kunde være af almindelig Interesse at meddele. Jeg vil haabe han har det godt. Lev hjerteligt vel. H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 57, 26-27)