Dato: 13. september 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

Basnæs den 13 Sept 1869.

Kjære, velsignede Fru Grevinde!

Hvorledes skal jeg dog ret kunde takke Deres Naade og Hr Greven for al Deres Hjertensgodhed mod mig; den Trofasthed i Venskab og Deeltagelse. Jeg var meget træt da jeg i Fredags Aftes indtraf paa Basnæs og blev nu ganske overvældet ved al den Glæde og Hæder man forundte mig, har jeg derfor ikke varmt og inderligt nok udtalt eller viist min Glæde og Taknemlighed, da er det ikke Hjertets Skyld. Har jeg i Ungdommen prøvet tunge Timer, saa har Gud forundt mig i de ældre Aar deilige Dage; ja altfor meget godt. Jeg maa altid spørge: "hvorfor gives det just mig!" -

Det var deiligt at jeg saae min kjære Gudsøn og den søde lille Elisabeth, hils dem fra mig! ligesom jeg ogsaa beder at Deres Naade vil bringe Hr Greven min dybfølte Tak; Hilsener sender jeg til Frøken Bartholin og Alle paa det kjære Holsteinborg; paa Løverdag Aften, efter Middagsbordet her paa Basnæs kommer jeg (i Vogn fra Basnæs) og bliver, som Deres Naade og Hr Greven, tillade, indtil efter Frokost paa Onsdag, da vil jeg mod Aften kunne naae Korsør. Mange venlige Hilsener fra Fru Scavenius!

Deres Naades taknemlige, ærbødige

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus