Dato: 7. september 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Odense kommunalbestyrelse
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 7 Sept: 1869

Under Festen for mig igaar aftes, netop i det jeg udbad mig Ordet for at bringe en Hilsen og Tak til Vennerne udenfor Kjøbenhavn og særligt til min Fødeby Odense, indtraf det ærede "Byraads" Telegram, hvorfor jeg her bringer min dybtfølte, inderlige Tak. Et rungende Hurra lød gjennem Salen for den kjære deeltagende Fødeby. Held og Velsignelse over den.

Deres taknemlige ærbødige

H. C. Andersen

Til det høistærede Byrad i Odense.

[langs kanten, ikke HCAs håndskrift:] Oplæst Borgmester MourierC 9/9 69 L Mourier

Tekst fra: H.C. Andersens Hus