Dato: 11. august 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert Watt
Sprog: dansk.

"Rolighed" den 11 August 1869.

Kjære Robert Watt!

I dette Øieblik, ud paa Eftermiddagen, modtog jeg Deres Brev. Saasnart De med Vished veed at "Teppet", og mit lille Digt med samme, er overrakt Hendes Kongelige Høihed Kronprindsessen, er der fra min Side aldeles Intet iveien for at De meddeler samme. De har vel fra Fru Blom erholdt en Afskrift, hvis ikke sender jeg Dem her een. See til, at det bliver vel corrigeret og send mig et Par Aftryk; men særligt lægger jeg Dem paa Hjertet at det ikke bliver trykt, før De med Vished veed at Digtet er i Hendes Kongelige Høihed Kronprindsessens Hænder.

Deres hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen

"Rolighed" den 11 August 1869.

Kjære Robert Watt!

I dette Øieblik, ud paa Eftermiddagen, modtog jeg Deres Brev. Saasnart De med Vished veed at "Teppet", og mit lille Digt med samme, er overrakt Hendes Kongelige Høihed Kronprindsessen, er der fra min Side aldeles Intet iveien for at De meddeler samme [se ]. De har vel fra Fru Blom erholdt en Afskrift, hvis ikke sender jeg Dem her een. See til, at det bliver vel corrigeret og send mig / et Par Aftryk; men særligt lægger jeg Dem paa Hjertet at det ikke bliver trykt, før De med Vished veed at Digtet er i Hendes Kongelige Høihed Kronprindsessens Hænder.

Deres hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 90, 113-14)