Dato: 21. juli 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert Watt
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 21 Juli 1869

Kjære Ven!

Mine Øine bleve en Deel angrebne ude paa Landet; jeg er derfor da jeg kom hjem til Melchiors paa "Rolighed" blevet mere stille end jeg tænkte, har kun været et Par korte Besøg i Byen, paa en Tid De sjældent er hjemme. Imorges tog jeg imidlertid ind ene og alene for at see Dem kjære Ven, men saa er De flyvet over Sundet, heelt op til Stockholm. Jeg blev lidt kjed over min Skuffelse. Jeg kom med det Digt jeg paa Basnæs har skrevet i Anledning af Festen den 28, det kan ogsaa anvendes ved det unge Konge-Pars Ankomst til Kjøbenhavn; jeg vilde have talt med Dem herom, thi jeg glemmer ikke, som De lod et Ord falde til mig selv, hvad jeg eengang tilsiger. Jeg gik fra Deres Bopæl til Deres Comptoir, talte med Edgar Collin, som sagde mig Deres Adresse. Jeg skriver nu strax, ønsker De Digtet eller senere et andet? jeg har saaledes skrevet et mindre der ledsager det Gulv-Teppe, endnu maa det ikke omtales, der skal fra unge Damer overrækkes det unge kongelige Ægtepar. Glæd mig med omgaaende Post med et Par Ord. Hils Vennerne i Stockholm og tænk paa mig saa velmeent og godt, som jeg altid tænker paa Dem. Den dybtgaaende, klare Gjennemgaaen af mine "Eventyr" som Brandes har givet i "illustrerede Tidende", gjennem tre Nummere har glædet mig meget og jeg hører den vel optaget og omtalt.

Til Hr Robert Watt.

Deres hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen

Kjøbenhavn den 21 Juli 1869

Kjære Ven!

Mine Øine bleve en Deel angrebne ude paa Landet; jeg er derfor da jeg kom hjem til Melchiors paa "Rolighed" blevet mere stille end jeg tænkte, har kun været et Par korte Besøg i Byen, paa en Tid De sjældent er hjemme. Imorges tog jeg imidlertid ind ene og alene for at see Dem kjære Ven, men saa er De flyvet over Sundet, heelt op til Stockholm. Jeg blev lidt kjed over min Skuffelse. Jeg kom med det Digt jeg paa Basnæs har skrevet i Anledning af Festen / den 28, det kan ogsaa anvendes ved det unge Konge-Pars Ankomst til Kjøbenhavn; jeg vilde have talt med Dem herom, thi jeg glemmer ikke, som De lod et Ord falde til mig selv, hvad jeg eengang tilsiger. Jeg gik fra Deres Bopæl til Deres Comptoir, talte med Edgar Collin, som sagde mig Deres Adresse. Jeg skriver nu strax, ønsker De Digtet eller senere et andet? jeg har saaledes skrevet et mindre der ledsager det Gulv-Teppe, endnu maa det ikke omtales, der skal fra unge Damer overrækkes det unge kongelige Ægtepar. Glæd mig ved omgaaende Post med et Par Ord. Hils Vennerne i Stockholm og tænk paa mig saa velmeent og / godt, som jeg altid tænker paa Dem. Den dybtgaaende, klare Gjennemgaaen af mine "Eventyr" som Brandes har givet i "illustrerede Tidende", gjennem tre Nummere har glædet mig meget og jeg hører den vel optaget og omtalt.

Deres hengivne

H. C. Andersen

Til Hr Robert Watt.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 90, 110-12)