Dato: 15. juli 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Melchior
Sprog: dansk.

Rolighed, Østerbro, den 15 Juli 1869

Kjære Hr Th: Melchior.

Vil De, under Deres Ophold i Paris, vise mig den Tjeneste at erfare hos Hr Ballin hvor Hr Genevay boer og da bringe ham min venlige Hilsen. Jeg erfarer da om han er syg eller Aarsagen til at jeg aldrig hører fra ham om "Dryaden".

Deres meget takskyldige

H. C. Andersen

E.S. Hils Deres Hr Broder og Landsmændene.

Tekst fra: Niels Oxenvad