Dato: 29. juni 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert Watt
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskjør den 29 Juni 1869.

Kjære Ven!

Nu er De vel tilbage fra Sverrig og har det godt. Længe har jeg ikke hørt fra Dem. Der var en Tid De jevnligt glædede mig med et lille Brev, det har jeg længe savnet, men veed jo, hvor meget De har at bestille og jeg tvivler ikke om at jeg er venligt i Deres Tanke. Allerede har jeg været fjorten Dage paa Basnæs; een af de første Dage i næste Uge reiser jeg ind til Kjøbenhavn og boer paa "Rolighed", derfra besøger jeg Dem en Dag.

Dette lille Brev sendes for at sige, hvad De nok veed, at jeg altid med Venskab og Deeltagelse har Dem i Tanke.

Deres hengivne H. C. Andersen

Til Hr Robert Watt.

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen