Dato: 28. juni 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Anna Raasløff
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskjør

den 28 Juni 1869

Kjære Frøken Raasløff!

Endeligt bankede et Eventyr paa! Det indtraf i forgaars; blev igaar pudset og pyntet, præsenteret nede i Stuen og fundet "nydeligt". I Dag sender jeg det med Posten til "Rosenvænget", og beder om De­res Beskyttelse; vinder det Deres Bifald bliver det vel engelsk reiseklædt og kan gaae til Amerika, naar jeg nu snart er paa "Ro­lighed" og tillader mig at hilse paa Dem og Deres Forældre. Vil Gud, forlader jeg Basnæs Tirsdag den 6 Juli.

Dette Eventyr troer jeg, paa et Par Udtryk nær, er mindre vanskelig at gjengive end de tidligere. Jeg mener at det lille Vers:

Op ad Bakken, ned ad Bakken,

Det er hele Almanaken.

Kan gives ordret i Prosa. Eet Udtryk vil vist være Dem mindre / uforstaaeligt naar jeg forklare det. Der staaer "Sule-Kjæreste", det Navn bruges i Bondesproget. Naar f Ex en Indqvartering kommer paa en stor Herregaard, seer han altid at gjøre sig "gode Venner" med Huusholdersken, eller Meiersken, saa vanker der god Mad og Drikke og han kalder da Giverinden sin "Sule-Kjæreste." Dette Udtryk har jeg ladet Asenet beholde, det har vistnok hørt det af Malkepigerne.

Den første Tid herude paa Basnæs var meget kold, jeg gik i Vinter-Frakke i Haven og den grønne Skov, nu er endeligt Sommeren indtruffet. Østersøen ligger blank blaa ud for mine Vinduer, græsset i Haven er trumlet og passet, det skinner som et Fløiels­teppe, endnu høre vi Kukkerne, der spaaer om Livets Aar. Fru Sca­venius / er som altid, hjertensgod og elskværdig! paa Løverdag tager hun og flere af Gjæsterne hen til Væddeløbene i Slagelse, jeg bliver derimod hjemme. maaskee banker et nyt Eventyr paa, men jeg tør ikke vente det. Fru Scavenius sender venlige Hilsen til Deres Fru Moder, jeg tillader mig at sende lignende hjertelige og inderlige til hende, og Deres Hr Fader: Snart staaer jeg i "Rosenvænget" og bringer allerede forud min hjerteligste Tak for Deres Velvillie for mig og mine Digtninger.

Deres meget hengivne

ærbødige

E.S

"Cæmbber" er Navnet for den lange Frøstilk der voxer fra Veibred og gives Canariefugel; denne Forklaring vedlægger jeg til Eventyret.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus