Dato: 6. juni 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 6 Juni 1869

Kjære Fru Melchior! Tak for Bouquetterne, den fra Haven og den i Ord paa Papiret! Jeg kom ikke ud i Skoven igaar, som De undte mig, uagtet jeg allerede i den tidlige Morgen havde Lyst dertil, men jeg opgav det da jeg havde lovet gamle Fru Ørsted at komme om Middagen hos hende, jeg svigtede sidste Onsdag, svigter næstfølgende, og den Onsdag som da kommer bliver, om Gud vil, Afreisedagen til Basnæs, saa at jeg slet ikke var kommet til hende om jeg igaar havde besøgt Skoven. De og Deres morede sig vel godt? det var jo deiligt Veir! jeg fornam Intet til Festen uden at jeg paa Torvet og i Ga[derne] saae mange Danebrogs Flag [Je]g sad hele Aftenen hjemme, ord[nede] Papirer, pakkede sammen og skrev Brev ud til Fru Collin i Hellebæk. De have nok betydeligt frosset derude, thi saavidt jeg ved have de ikke Kakkelovn. De maa vist lægge en gloende Boldt i Strygejernet og sætte en kogende Maskine paa Bordet for at faae Stuen varmet op. I Dag tager jeg ud til Deres Broder paa Peters Haab [Petershøj], iaften er jeg igjen her hjemme da jeg imorgen nok vil høre Frøken Münster synge i Casino; Tirsdag-Morgen tager jeg derpaa til Peters Haab [Petershøj] og bliver til Torsdag Aften, da maae jeg igjen herind, for at faae alt istand til Afreisen, det er jo ikke blot den til Sommer-Udflugten, men til den længere, som ligger bagved, i Ugen som da kommer bliver Tirsdag den 15 den sidste Dag jeg er her da kommer jeg ud i Rosenvænget og derfra ind i Deres Have, ikke i Stuen, for at see alle kjære Ansigter og sige Lev vel og ønske snarligt at mødes i det hjemlige, kjære "Rolighed". Nu de hjerteligste Hilsener til Dem selv, Deres Mand og alle Børnene! i Dag kun disse faae Ord fra Deres taknemlige, ærbødige

H. C. Andersen.

Tekst fra: Niels Oxenvad